erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID
41288
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41288

Juridische gevolgen

Beschrijving

Volgens Van Spilbeeck eerste vermelding van een kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Voort in 1598 in een verzoekschrift van de bezitter van het leenhof van Gelindel tot heropbouw van een verwoeste kapel. Kapel verheven tot succursale in 1842 en vergroot naar ontwerp van F. Berckmans van 1836 (Koninklijk Besluit van 21 januari 1837); nogmaals vergroot en verbouwd met verandering van oriëntatie naar ontwerp van J. Van Gastel van 1862: volgens dit ontwerp werd het vroegere westportaal en schip omgevormd tot koor annex sacristie en het oorspronkelijke koor verdween om plaats te maken voor een driebeukig ship.

Grosso modo oost-west-georiënteerde pseudo-kruiskerk met ingebouwde vierkante toren en hoger transept. Portaal en bergplaatsen van één travee, driebeukig schip van vier traveeën en koor van twee traveeën met aansluitende sacristie van één travee. Baksteenbouw onder leien bedaking, gebruik van arduin voor plint, dorpels, kordons en dekstenen; beraapte zuidgevel (transept). Markerende hoeksteunberen en rondbogige muuropeningen met ijzeren roeden. Toren van drie geledingen met decoratieve baksteenfriezen. Westelijke koorgevel met duidelijke bouwnaden van het vroegere halfronde venster zoals voorkomend op het ontwerp van F. Berckmans.

Bepleisterd en beschilderd interieur met pseudo-basilicale opstand. Rondbogige scheibogen op zuilen met polygonale sokkel en lijstkapiteel; korte aansluitende pilasters opgenomen in de gekorniste doorlopende en gelede architraaf als basis van de gordelbogen van het tongewelf, zijbeuken met kruisgewelven; gedrukt tongewelf in het koor. Geplafonneerd portaal met links gedenkplaat van de Eerste Wereldoorlog.

Mobilair: Schilderijen van de Vlaamse School uit de 17de en de 18de eeuw zoals Joannes de Doper, Sint-Sebastiaan, Sint-Lucia en een Piëta.

Beeldhouwwerk: Jezus aan het Kruis (16de eeuw), Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (17de eeuw), medaillons met Heilige Ambrosius, Heilige Augustinus en Heilige Franciscus (18de eeuw), allegorie van het Geloof (18de eeuw).

Meubilair uit de 19de eeuw.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Dossier Onze-Lieve-Vrouwekerk Voortkapel/Westerlo, nrs. 1 en 2.
  • DIRIKEN P., Geogids Geel-Olen-Westerlo, s.l., 1994, p. 82.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Westerlo, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 31.
  • VAN SPILBEECK W., De abdij van Tongerloo. Geschiedkundige navorsingen, Lier-Geel 1888, Facsimile uitgave, Instrumenta Praemonstratensia, fasc. I, Averbode, 1997, p. 114-116.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :

Aanvullende informatie

Geplafonneerd portaal met links metalen gedenkplaat met piëta en de namen van de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41288 (Geraadpleegd op )