Dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo
Deelgemeente Zoerle-Parwijs
Straat Sint-Antoniusstraat
Locatie Sint-Antoniusstraat 6-8, 7-11, Westerlo (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Westerlo (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Westerlo (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sint-Antoniusstraat: oudste deel

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dubbelhuisjes van drie à vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met oudere kern en volumes volgens kadaster opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw.

Verankerde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen. Nummers 9 en 11 met bepleisterde en geprofileerde daklijst; nummer 9 met muurvlechtingen in linker zijgevel. Nummers 6, 7 en 9 met beluikte vensters.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Westerlo/Zoerle-Parwijs, schetsen 1841/1.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Antoniusstraat

Sint-Antoniusstraat (Westerlo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.