erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID
41876
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41876

Juridische gevolgen

Beschrijving

Merkwaardig gebouw opgetrokken in verschillende bouwcampagnes. Van oost naar west ontplooit de plattegrond volgende delen: een vierkant koor met vlakke sluiting, een brede, uitspringende dwarsbeuk met een halfronde traptoren in de noordoosthoek die toegang verleent tot de dakkap, een driebeukig schip van vijf traveeën (op zuilen) en een toren met axiaal portaal.

Het oudste deel (tweede helft 12de eeuw) is de romaanse vierkante toren met vier verdiepingen, gebouwd van zandsteen en bekroond met een veel latere torenspits; meestal vermeld wegens de uitzonderlijke architectonische muurversiering (gerestaureerd) met onder meer de in elkaar gevlochten bogen van het middelste register die als enig "in situ" voorbeeld gelden; zware kruisgewelven boven de begane grond; portaal geflankeerd door colonnetten; grotendeels gereconstitueerd naar betrouwbare bronnen; tribune op de bovenverdieping met doorkijk naar de beuk door middel van een kleine booggalerij en voorzien van een deur die voorheen geen vaste toegang had, aan de beukzijde (spiltrap en bordes uit einde 19de eeuw).

Romaanse zijbeuken verstevigd door steunberen die enigszins gewijzigd werden tijdens de wederopbouw van het middenschip in 1626-1629 (archiefstukken); bak- en zandstenen steunmuren der bovenpartij, hoger opgetrokken dan de vroegere romaanse, voorzien van korfboogvensters; de steekboogarcades op zuilen met geëvolueerde kapitelen.

Het hele schip getuigt van het sterk doorleven der gotisch vormgeving. Bak- en zandstenen overwelving rustend op classicistisch getinte kraagstenen, gedateerd 1724 op de sluitstenen.

Gotisch koor en transept in twee bouwcampagnes opgetrokken uit Lede- en ijzerzandsteen. Koor, zuiddwarsarm en kruising uit dezelfde periode-(tweede kwart 13de eeuw); bundelpijlers bekroond met fraaie kapitelen; rondboogvensters geflankeerd door colonnetten in het dagvlak en geringde halfronde ribben in de zuidkruisarm; de buitenmuren van laatstgenoemde zijn verrijkt met lisenen en boogfriezen; gelijkaardige wandversiering in het koor dat bovendien voorzien is van een fraai oostrondvenster. Noordkruisarm en torentje uit het vierde kwart van de 13de eeuw; betere verlichting en meer geëvolueerde profilering, muurdecoratie (gehistorieerde kraagstenen) aanleunend bij die van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Leuven.

Mobilair

In de noordtranseptarm, schilderij met voorstelling van een Santa Conversatione (begin 16de eeuw). In de andere transeptarm, gepolychromeerde Heilige Familie in gotische stijl (16de eeuw); in de beuk, Heilige Maagd met Kind (18de eeuw); fraaie kansel en biechtstoelen in Louis XV-stijl (midden 18de eeuw).


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41876 (Geraadpleegd op )