erfgoedobject

Priorij van Sint-Maartensdal

bouwkundig element
ID: 42140   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42140

Beschrijving

Stichting door Willem van Sichem in 1408, in een te dien einde aangekocht huis in de huidige Sint-Maartensstraat. Na de stichting van de universiteit gebruikt als pedagogie en nadien hoofdzakelijk betrokken door de arme broeders van het Gemene Leven. In 1477 sloot de gemeenschap aan bij de Reguliere Kanunniken; haar hoofdactiviteiten bleven niettemin de opvoeding van de jeugd en het schoonschrift. Aanzienlijke moeilijkheden tijdens de troebelen van de 16de eeuw; nieuwe bloeiperiode gedurende de 17de en de 18de eeuw. Het ruim ensemble bevatte onder meer een éénbeukige gotische kerk met vernieuwde gevel van circa 1700, een gotische kloostergang en traditionele kloostergebouwen. Restauratiewerken in 1725 en 1746. Opheffing van de priorij door Jozef II in 1784. De gebouwen werden achtereenvolgens gebruikt als kazerne en militair ziekenhuis. De kerk en een gedeelte van het kloostercomplex werden in 1803 gesloopt. De overblijvende delen werden opnieuw ingericht als Cavaleriekazerne (19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw). Op hun beurt werden laatstgenoemde afgebroken en vervangen door flatgebouwen (1960 en volgende, architect R. Braem).


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  : 1971


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Priorij van Sint-Maartensdal [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42140 (Geraadpleegd op 09-07-2020)