erfgoedobject

Brouwerij Den Bollaert

bouwkundig element
ID
42282
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42282
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

In de 15de en 16de eeuw gekend als brouwerij "den Bollaert"; volgens het wijkboek was het goed in 1719 verdeeld in twee percelen. Markant breedhuis met twee bouwlagen en - door opsplitsing in tweewoonst - heden vier traveeën onder een pannen zadeldak. Vermoedelijk te dateren in de 17de eeuw, doch aangepast in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Mogelijk traditionele bak- en zandstenen constructie, thans bepleisterd en beschilderd, met rechte muurankers en ankers met kram en krul. Voorgevel met door imitatiebanden belijnde bovenbouw en middenpartij verhoogd met een tuitgevel voor het dakvenster met tweelicht en zadeldakje. Aangepaste rechthoekige vensters in geriemde omlijsting met festoensleutel. Deels gedichte steigergaten en houten kroonlijst met consooltjes in nr. 172, vernieuwd in nr. 174. Begane grond verbouwd tot gevelbrede winkelpuien. Aan de Lepelstraat: vrijwel blinde zijtuitgevel met schouderstuk op kraagstenen en lagere, twee bouwlagen hoge latere aanbouw met in één travee rechthoekige vensters.

  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Diestsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, jaargang 10/2, 1970, p. 212.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerij Den Bollaert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42282 (Geraadpleegd op 13-06-2021)