erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
42285
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42285
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoningen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Rijwoning met laatclassicistisch uitzicht, twee en halve bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak. Te dateren einde 18de of begin 19de eeuw, doch mogelijk met oudere kern aangegeven door de verankering in de zijgevel, de aandaken en steigergaten. Ontpleisterde gevel met rechthoekige vensters, blind in de middentravee, met doorgetrokken hardstenen dorpels en mezzaninovensters onder de kroonlijst met consoles (tandlijst). Volledig verbouwd op de begane grond.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 104438 (bouwvergunning 12.04.1946).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42285 (Geraadpleegd op )