erfgoedobject

Hoekhuis Onder de Toren

bouwkundig element
ID
42299
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42299

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Berg Tabor" of "Sinaï", heden "Onder den Toren". Voormalige huurwoning die eigendom was van de Sint-Geertruiabdij en in 1794 door de abdij openbaar verkocht werd (zie Mechelsestraat nummers 110-128). In het proces-verbaal van de verkoop wordt het omschreven als een fraai gelegen huis met aanhorigheden, die nu echter zijn afgesplitst en verbouwd. Het pand grensde voorheen met zijn rechterzijgevel aan het "Eerste Gebod" (Mechelsestraat nummer 128) dat echter, na zware beschadigingen in 1967 door ontploffing en brand in het naburige huis, wegens zijn bouwvallige toestand werd gesloopt. Huis nummer 2 maakt sinds 1985 deel uit van het beschermde stadsgezicht van het historische Sint-Geertruidomein (zie Sint-Geertruiabdij).

Palend aan de toegang tot de Sint-Geertruiabdij, verankerd traditioneel hoekhuis van bak- en zandsteen opklimmend tot de 17de eeuw en grondig gerestaureerd met vernieuwd materiaal - voornamelijk de voor- en zijgevel - in begin 20ste eeuw of mogelijk in 1941-1942 toen de brouwerij Artois het gelijkvloerse café herinrichtte(?). Twee bouwlagen en vier + twee traveeën onder zadeldak (leien, nok evenwijdig met Halfmaartstraat). Typerende opbouw met zandstenen afgeschuinde sokkel, speklagen, hoekkettingen, waterlijsten en voormalige kruiskozijnen in hoek- en negblokkenomlijsting, onder deels bewaarde wigvormige ontlasting. Voorgevel met in de derde travee een later ingebrachte, geprofileerde steekboogvormige deuromlijsting van blauwe hardsteen; kroonlijst onderbroken voor dakvenster met aanzetten en natuurstenen halsgeveltje. Rechter zijgevel met verweerde beschieting en aanleunend ruïnes van de renaissancistische zijgevel van het voormalige "Eerste Gebod". Linkse zijgevel eindigend op een door een gebogen fronton bekroonde klokvormige geveltop - mogelijk een latere, wellicht begin 18de-eeuwse aanpassing(?) - met deels aangepaste ordonnantie en twee nagenoeg vierkante venstertjes in de aanzet van de topgevel. Op beide gevels panelen met opschriften "ONDER DEN TOREN" en "BIEREN ARTOIS".

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier Stadsgezicht voormalig Sint-Geertruidomein (06.11.1985).
  • Stadsarchief Leuven, Gemeentegoederen, dossier 12181; Modern Archief, dossier 101662 (23.09.1941).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

  • Is deel van
    Halfmaartstraat

  • Is deel van
    Sint-Geertruidabdij en omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis Onder de Toren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42299 (Geraadpleegd op 01-03-2021)