Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-11-1985 tot heden

ID
1501
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1501

Besluiten

Sint-Geertruiabdij met omgeving, zwarte Moerbezieboom, Japanse notenboom en woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1985  ID: 2103

Beschrijving

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij en de directe omgeving met monumenten in de Vaartstraat, Halfmaartstraat, Karel Van Lotharingenstraat en de Mechelsestraat te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.Waarden

Het voormalig Sint-Geertruidomein is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)
De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij beslaat een rechthoek van circa 150 op 120 meter, ingesloten door de Mechelsestraat, de Halfmaartstraat, de Vaartstraat, de Karel van Lotharingenstraat en de Dijle.

Is de omvattende bescherming van

Abtskwartier Sint-Geertruiabdij

Halfmaartstraat 6 (Leuven)
Van de gebouwen van de Sint-Geertruiabdij op de rechteroever van de Dijle blijft enkel het abtskwartier of Huis Sion over. Dit laat 18de-eeuwse gebouw met een dubbele L-vormige plattegrond telt twee bouwlagen onder een geknikt zadeldak.


Augustijnenklooster en watertoren Sint-Geertruisluis

Karel van Lotharingenstraat 25 (Leuven)
Gecombineerd breed- en diephuis met dubbelhuisopstand en halfronde hoekbeëindiging ten noorden. Twee bouwlagen hoog onder kruisende en afgeschuinde zadelbedaking.


Burgerhuis van de Huysingen van Sinte Geertruyden

Mechelsestraat 90-92 (Leuven)
Opklimmend tot de 15de - eerste helft 16de eeuw en voorheen L-vormig ingeplant, ruim pand met heden dubbele achteruitbouw, binnenplaats en achterhuis, ten zuiden palend aan de Dijle.


Hoekhuis Onder de Toren

Halfmaartstraat 2 (Leuven)
Palend aan de toegang tot de Sint-Geertruiabdij, verankerd traditioneel hoekhuis van bak- en zandsteen opklimmend tot de 17de eeuw en grondig gerestaureerd.


Opbrengsthuizen van de Sint-Geertruiabdij

Mechelsestraat 94-108, 106A (Leuven)
Opbrengsthuizen in eigendom van de abdij: vanouds maken zij deel uit van de huizenreeks die tussen Dijle en Halfmaartstraat in de huizen- en inwonersregistratie van 1597-1598 en de wijkboeken van 1675 en 1719 vermeld staan onder de gemeenschappelijke naam De Huysingen van Sinte Geertruyden.


Parochiekerk Sint-Geertrui

Sint-Geertruiabdij 10 (Leuven)
Gotisch kerkgebouw, gebouwd in het eerste kwart van de 13de eeuw tot het midden van de 16de eeuw. De kerk werd ernstig beschadigd tijdens een bombardement in 1944, waarna een ingrijpende reconstructie van de verwoeste delen van de kerk volgde.


Sint-Geertruiabdij met tuin

Halfmaartstraat 6, zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 4-7, 8-10, 11 (Leuven)
De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.


Stadswoningen De Tien Geboden

Mechelsestraat 110-122 (Leuven)
In oorsprong eigendom van de Sint-Geertruiabdij en begrepen in de twintig panden die in de huizen- en inwonersregistratie van 1597-1598 en de wijkboeken van 1675 en 1719 vermeld staan onder de gemeenschappelijke naam de Huysingen van Sinte Geertruyden.


Straatwand samengesteld uit burgerhuizen

Vaartstraat 63-99 (Leuven)
Straatwand samengesteld uit een hoekhuis en een opeenvolging van doorgaans drie bouwlagen hoge rijhuizen en ruimere burgerhuizen, die dateren uit de beginjaren 1900 en een markant geheel vormen door hun expressieve gevelarchitectuur.