erfgoedobject

Stadswoning met jaartal 1866

bouwkundig element
ID: 42401   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42401

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen schilddak met dakvenster, in medaillon benoemd en gedateerd "A LA PETITE/ TABLE A LA GREC/ MDCCCLXVI", doch ongetwijfeld met een oudere, mogelijk tot de 17de eeuw opklimmende kern.

De huidige, classicistische gevel is wellicht het resultaat van aanpassingen in 1866 - zoals het opschrift meegeeft -, en wordt gekenmerkt door steekboogvensters in de tweede, en rechthoekige vensters in de derde bouwlaag, alle gevat in een hardstenen platte bandomlijsting met trapeziumvormige sluitsteen, en verticaal met elkaar verbonden door middel van doorgetrokken banden waartussen spiegels in de borstweringen van de derde bouwlaag. Voorts hardstenen puilijst, doorgetrokken onderdorpel en latei - respectievelijk in de tweede en de derde bouwlaag -, en zandkalkstenen(?) waterlijst onder steigergaten, ver uitkragende kroonlijst en aangepast dakvenster. De bestaande, neoclassicistische puiomlijsting dateert vermoedelijk van 1906, doch kreeg inmiddels een andere vensterindeling met kleinhouten.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 68469 (bouwvergunning 29.10.1906).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoning met jaartal 1866 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42401 (Geraadpleegd op 21-09-2020)