erfgoedobject

Hoekhuis aan de Parkstraat

bouwkundig element
ID
42411
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42411

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoekhuis met vier traveeën aan de Naamsestraat, drie traveeën aan de Parkstraat en twee bouwlagen onder een geknikt, leien zadeldak met dakkapel, aandaken, top- en schouderstukken. Het pand heeft een minstens tot het midden van de 18de eeuw opklimmende kern en een lijstgevel die sterk horizontaal geleed is door de registers van rechthoekige vensters, de cordonvormige puilijst, de doorgetrokken lekdrempels van de vensters in de tweede bouwlaag, en de waterlijst onder de ver overkragende kroonlijst. Kenmerkend voor het classicisme van het laatste kwart van de 18de eeuw is de steekboogvormige deur met platte bandomlijsting, trapeziumvormige sluitsteen en omlopende, geprofileerde waterlijst. De gevel werd vermoedelijk in het laatste kwart van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl verfraaid: de gevelbepleistering werd vervangen door een cementering met pseudo-banden en schijnvoegen, en de vensters van de tweede bouwlaag kregen spiegels met schijfmotief in de borstweringen en een diamantkopsluitsteen, festoenen, oren en chutes rond de bestaande vensteromlijstingen. Oude prentkaarten tonen aan dat het pand in de 20ste eeuw en zeker tot het einde van de jaren 1950 uit twee handelshuizen bestond, één in de Naamsestraat en een twee traveeën breed pand in de Parkstraat.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis aan de Parkstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42411 (Geraadpleegd op )