erfgoedobject

Twee herenhuizen

bouwkundig element
ID
42437
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42437

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Twee herenhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Twee herenhuizen
    Deze vaststelling wordt geldig vanaf

Beschrijving

Twee herenhuizen in zogenaamde traditionele bak- en zandsteenstijl, opgevat als dubbelhuizen van respectievelijk vier en vijf traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, met gevels die worden gekenmerkt door een natuurstenen plint, voormalige kruisvensters met negblokomlijstingen en dubbele ontlastingsboogjes, speklagen, muurankers met kram en krul, en steigergaten onder een natuurstenen daklijst.

Nummer 76 werd vermoedelijk in de 20ste eeuw zowel intern als extern grondig aangepast, en dit voornamelijk op de begane grond: de vensters en achterliggende kamers in de linkertravee werden er vervangen door een garagepoort en een doorgang die naar de heden geasfalteerde tuin leidt, en de koetspoort met doorgang uiterst rechts in de gevel werd gedicht en vervangen door een venster. Enkel nog de hardstenen poortomlijsting - schouderboogvormig met geprofileerd, kwarthol beloop en rocaillesluitsteen - herinnert nog aan de vroegere toestand. Voorts werden alle vensters in de bovenbouw verlaagd, werd het schrijnwerk volledig vernieuwd en kregen de vensters van de tweede bouwlaag recentelijk smeedijzeren parapets.

De achtergevel, wit geschilderd en voorzien van ankers met kram en krul, wordt gekenmerkt door een decoratie van verticale banden in natuursteen en is opengewerkt door middel van rechthoekige vensters in platte bandomlijstingen. Uiterst links in de gevel bevindt zich een gedichte korfboogpoort in een eenvoudige, zandkalkstenen omlijsting.

Nummer 78 is door middel van gevelstenen 1732 gedateerd en voorzien van drie dakkapellen, waarvan de middelste met pilasters onder een driehoekig fronton. Het laat-19de-, vroeg 20ste-eeuwse schrijnwerk van deur en vensters met glas in lood bleef bewaard.

Aan de achtergevel paalt een haakse vleugel die vermoedelijk later werd gebouwd dan het hoofdvolume, zoals de gedeeltelijk verborgen muuropening ter hoogte van de aansluiting met de dwarsvleugel aantoont. De haakse vleugel, zichtbaar van op de binnenkoer van nummer 76, telt vier traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met twee 18de-eeuwse dakkapellen en een aandak met schouderstukken en muurvlechtingen die schuil gaan achter een recenter gevelparement. De aanwezigheid van gedichte en gewijzigde kruisvensters - uitkijkend op de binnenkoer van nummer 76 - en de gevelafwerking met horizontale en verticale banden in natuursteen - gelijkaardig aan die van de achtergevel van nummer 76 - doen vermoeden dat de haakse vleugel ooit gerelateerd was aan het pand nummer 76.

  • HALFLANTS J., Merkwaardige huizen in de Parijsstraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, jaargang 6, nummer 1, 1966, p. 201.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee herenhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42437 (Geraadpleegd op )