erfgoedobject

Gekoppelde stadswoningen

bouwkundig element
ID
42535
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42535

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gekoppelde dubbelhuizen waarvoor de bouwvergunning dateert van 6 juli 1801 en die werden opgetrokken met afbraakmateriaal van de Sint-Jan-de-Doperkerk van het voormalige augus­tij­nen­kloos­ter. Panden in laatclassicistische stijl, elk van twee bouwlagen en vier traveeën, onder doorlopend zadeldak (leien).

Sobere verankerde baksteenarchitectuur - oorspronkelijk bepleisterd - met verwerking van zand­steen voor de plint (nummer 29), de al of niet gedichte steigergaten en de brede puilijst met meerledige profilering als dui­de­lijke schei­ding tussen de beneden- en bovenbouw.

Tot de latere aanpassingen behoren onder meer de houten luiken en het schrijnwerk van deuren en vensters, de toegevoegde hardstenen lekdrempels en stucomlijstingen met siersluitsteen bij nummer 31, het "klassieke" hoofdgestel (vernieuwd bij nummer 31). Voorts houten laadvenster met luifel (nummer 29) en dakvenster met fronton (nummer 31). Aan Vissersstraat zijpuntgevel met in de hoeken links rechthoekige vensters en rechts één gedicht venster, in de top kleine vierkante venstertjes, voorts blind.

  • LEFEVER F.A. 1984: Daar waar de Augustijnen woonden …, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving, deel 24, 97-132.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gekoppelde stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42535 (Geraadpleegd op )