Parochiekerk Sint-Laurentius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tienen
Deelgemeente Goetsenhoven
Straat Sint-Laurentiusstraat
Locatie Sint-Laurentiusstraat zonder nummer, Tienen (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Tienen (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Tienen (adrescontroles: 27-06-2007 - 27-06-2007).
  • Inventarisatie Tienen (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Laurentius

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Laurentius: toren, middenbeuk en koor
gelegen te Sint-Laurentiusstraat (Tienen)

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1960.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Laurentiuskerk is een gotische basilicale kerk met een laat-romaanse westertoren van circa 1200.

Historiek

De kerk met vijfzijdig koor in Brabantse hooggotiek uit de 15de eeuw, heeft een laat-romaanse westertoren van rond 1200. De zijbeuken werden verbreed in 1774. Na een brand in 1940 werden de zijbeuken en de lichtmuur deels heropgebouwd. Van het interieur bleef slechts weinig bewaard.

Beschrijving

Hoge westtoren, in het zuidoosten geflankeerd door een torentje, drievoudig schip van zes traveeën, transept en vijfzijdig koor voorzien van steunberen. In het zuidoosten moderne sacristie.

Stoere, laatromaanse toren (circa 1200) op vierkant grondplan, gebouwd van kwartsiet van Overlaar, hoogste verdieping voorzien van galmgaten met rollijst, benedenverdieping in verbinding met het schip later overkluisd met een gotisch gewelf. Romaanse middenbeuk uit de 12de eeuw, voorzien van pijlers met geprofileerde imposten, steunmuren van zachte tufsteen.

Interieur: Middenbeuk overdekt met een vlak plafond geritmeerd door moerbalken. Niet uitspringende gotische dwarsbeuk, gelijktijdig met het koor opgericht. Helder koor van zandsteen in Brabantse gotische stijl (15de eeuw). De kerk heeft een gotische doopvont van de 16de eeuw.

  • GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000340, Sint-Laurentiuskerk (toren, middenbeuk en koor), foto’s, doos 58.09 map 6513.

Bron: -

Auteurs: Foubert, Annemie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Goetsenhoven

Goetsenhoven (Tienen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.