Winkelhuis in neoclassicistische stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Minderbroedersrui
Locatie Minderbroedersrui 38, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Neoclassicistisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 28-07-1983.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Winkelhuis in neoclassicistische stijl met voorgevel aan de Minderbroedersrui en achtergevel aan de Grote Goddaard, volgens de bouwaanvraag uit 1869 opgetrokken in opdracht van de handelaar Henry M.F. Aerts. Uit het bouwdossier vallen ontwerper nog aannemer af te leiden.

Met een gevelbreedte van vier traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel aan de Minderbroedersrui, rust op een vijfledige, klassieke houten winkelpui met middenportaal, gegroefde Ionische pilasters en een entablement, op een plint uit blauwe hardsteen; het gevelontwerp wijkt af door geblokte hoekpilasters en gietijzeren colonnetten als indeling. Geritmeerd door kolossale pilasters, beantwoordt de bovenbouw aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters. Deze zijn gevat in oplopende spaarvelden, met een guirlandepaneel op de borstwering, en bovenaan afgewerkt middels geriemd lijstwerk op doorgetrokken imposten. Gietijzeren parapetten accentueren de eerste verdieping, sluitstenen, lekdrempels en onderdorpels de topgeleding. Een klassiek hoofdgestel met gegroefde fries en houten kroonlijst op tandlijst en gekoppelde acanthusconsoles vormt de gevelbeëindiging. Achtergevel: eenvoudige bepleisterde lijstgevel met dubbelhuisopstand, rechthoekige vensters op lekdrempels en een vlak omlijste vleugeldeur met fraai getraceerd bovenlicht.

  • Stadsdarchief Antwerpen, bouwdossier 1869#547.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Minderbroedersrui

Minderbroedersrui (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.