Hoeve met winkel en café

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Maria-Horebeke
Straat Korsele
Locatie Korsele 27, Horebeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Horebeke (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Korsele (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 01-02-2011 - 01-02-2011).
  • Inventarisatie Horebeke (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met winkel en café

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Corseele

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig hoevetje met café en winkeltje, nu (1999) eveneens met winkeltje zogenaamd "Gastvrije Aarde". Achterin gekasseide oprit gelegen huis van vijf traveeën onder zadeldak (pannen), volgens kadasterarchief vermoedelijk uit het derde kwart van de 19de eeuw. Witgeschilderde gevel op gecementeerde plint. Licht getoogde vensters met vernieuwde groene luiken met bloemvormige lichtopeningen. Rechts naast deurportiek, voormalig café en uiterst rechts venster van winkeltje, toegankelijk via deur in zijgevel. Onder de cafévensters, ijzeren ringen voor leidsels van paarden. Rechterzijgevel met winkeldeur en vensters boven kelder.

Tegen rechterzijgevel aangebouwd bakhuis onder zadeldakje. Haaks tussen woonhuis en straat, in het laatste kwart van de 19de eeuw bijgebouwde stal van twee traveeën met rechthoekige poort onder zadeldak (golfplaten).

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Aanvullende informatie

Links van de oprit, dicht bij de woning, staat nog een overdekte waterput. Winkel en café zijn verdwenen.

Daveloose, Barbara (20-05-2011 )

Relaties

maakt deel uit van Korsele

Korsele (Horebeke)

maakt deel uit van Wijk Corseele

Abraham Hansstraat 1-5, 4, Koning Willemdreef 1, 4, Korsele 19-53, 20-50 (Horebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.