erfgoedobject

Hoeve De koppelhofsteê

bouwkundig element
ID
44050
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44050

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De koppelhofsteê", zie opschrift op voorgevel. Naar verluidt, benaming verwijzend naar haar vooroorlogse ligging, zijnde samen met het "Noord-Bellegoed" binnen éénzelfde, dubbele omwalling. Na de Eerste Wereldoorlog dichter bij de straat herbouwd, zonder wal. Wederopbouwhoeve, teruggaand op de regionale hoevebouw zie opstelling: U-vormige opstelling van losse, lage bestanddelen, te weten boerenhuis (nokrichting parallel aan de straat), stal (nokrichting loodrecht op het huis) en schuurvleugel (nokrichting loodrecht op het huis), respectievelijk ten zuidwesten, zuidoosten en noordwesten van verhard erf met vaalt; zuidelijke erfoprit gemarkeerd door middel van bakstenen hekpijler; aanplanting: leiperelaar tegen linker zijgevel van stalvleugel; omhaagd voortuintje; materialen: verankerde baksteenbouw; pannen (cement-) zadeldak met kort overstekende dakrand, bij stal en schuur rustend op houten modillons; strekse lateien en bakstenen lekdrempels bij de in hoofdzaak getoogde muuropeningen; houten lateien gecombineerd met getoogde ontlastingsboog bij rechthoekige muuropeningen van het boerenhuis; vlakke, bakstenen omlijsting bij de rondbogige voordeur; houten schuifpoort ter afsluiting van korfbogige schuurpoort; houten korfboogpoort ter hoogte van het wagenhuis; streekeigen bouwelementen: zijtuitgevels, voorzien van aandak en muurvlechtingen, indeling: boerenhuis van drie traveeën (dubbel-) + rechts opkamertravee; dwarsschuur met rechts wagenhuisgedeelte.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De koppelhofsteê [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44050 (Geraadpleegd op )