erfgoedobject

Dit is in het Torentje

bouwkundig element
ID: 4424   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4424

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pittoresk café in eclectische stijl op de hoek van Oude Koornmarkt en Quinten Matsijsdoorgang (Handschoenmarkt), gebouwd in opdracht van de heer Ed. Van Eyndhoven, naar een ontwerp door de architect Hendrik Krekel uit 1895.

Hendrik Krekel was in Antwerpen als architect actief van de late jaren 1870 tot de Eerste Wereldoorlog. Bijzonder productief realiseerde hij een 150-tal bouwprojecten van één of meerdere nieuwbouwwoningen, verspreid over de binnenstad en de 19de-eeuwse gordel, met een grote concentratie in de wijk Zuid. Het conventionele neoclassicisme dat hij daarbij doorgaans beoefende, wisselde hij af met ontwerpen in neo-Vlaamserenaissance-stijl. In de nieuw aangelegde Nationalestraat realiseerde hij tussen 1880 en 1898 in totaal een vijftiental bouwprojecten, waaronder markante hoekhuizen als “Nationale Leeuw” en "In den Zoeten Inval".

Het hoekhuis is ingeplant op een perceel van bescheiden oppervlakte, en omvat in totaal acht traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde (kunstleien). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met afgeschuinde pui, wordt nagenoeg over de volledige oppervlakte gemarkeerd door de overkragende bovenbouw. Apart behandeld, onderscheidt de portaaltravee met trappenhuis links daarvan, zich door een parement in baksteenbouw. De bovenbouw is opgevat als een oplopende, houten erkerpartij op voluutconsoles en een gietijzeren hoekzuil, die in getrapte ordonnantie doorloopt over de drie gevelzijden. Daarvan is het hoekrisaliet hoger opgetrokken tot een lantaarntoren, waarvan de blinde topgeleding met klassiek hoofdgestel wordt bekroond door een vierzijdige spits en een octogonale lantaarn, oorspronkelijk afgewerkt met een peerspits. Verder bestaat de erkerpartij uit horizontaal registers van rechthoekige en rondboogvensters geleed door entablementen en lijstwerk, waarbij de borstweringen en friezen bewerkt zijn met casementen. In de laatste twee traveeën is de erkerpartij slechts één bouwlaag hoog, afgeschuind en bekroond door een gietijzeren balkonborstwering, vóór het rondboogtweelicht van de tweede verdieping. De drieledige, houten winkelpui met hoekportaal (aangepast), van het klassieke type met bewerkte pilasters en een entablement, rust op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging.

De apart behandelde portaaltravee, waarin het trappenhuis zich aftekent, is opgetrokken uit rood beschilderd baksteenmetselwerk in kruisverband met knipvoegen, doorspekt en geleed door wit beschilderde platte banden en geprofileerde waterlijsten. Ook hier is de bovenbouw uitgewerkt als een oplopende erkerpartij op voluutconsoles, driezijdig, geopend door rondboogvenstertjes met waterlijst, en beëindigd door een klassiek hoofdgestel. Gevelsteen met inscriptie: "DIT IS IN HET TORENTJE" boven het rechthoekige portaal; afgeronde hoekpartij met afdak, op een gebuikte console met een acanthusfries en knorrendecor. Bewaarde houten inkomdeur, vensterschrijnwerk en gietijzeren voetschraper.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1895#1361; foto FOTO-OF#6803.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dit is in het Torentje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4424 (Geraadpleegd op 01-06-2020)