Burgerhuizen La Quiétude en La Sérénité

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Albertstraat
Locatie Albertstraat 25-27, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuizen La Quiétude en La Sérénité

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuizen La Quiétude en La Sérénité

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Albertstraat nummers 25-27. Zogenaamd "La Quiétude" en "La Sérénité". Samenstel van twee bel-etageburgerhuizen in spiegelbeeldschema, gebouwd in 1894 naar ontwerp van architect L. Pécasse (moeilijk leesbaar op de bouwaanvraag), met de typische kenmerken van de neo-Vlaamse renaissance. De opschriften op de omlijsting van de korfbogige bel-etagevensters verwijzen naar de huisnamen: "Pour jouir en ce monde et dans l'éternité" (nummer 25) "Il faut la Quiétude et la Sérénité" (nummer 27). Tuitgevels met parement van rode baksteen; sierankers "A" en "E" in de topstukken. Gebruik van arduin voor het souterrain, de speklagen en de ornamentiek (zuilen, diamantkoppen, schelpmotieven, gebogen frontons enzovoort). Bewaarde, goed afleesbare structuur van het souterrain (dienstdeurtjes) en de bel-etage (loggia's). Bewaarde ijzeren balkonleuningen, bewaard houtwerk.

  • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nummer 4/1894.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Relaties

maakt deel uit van Albertstraat

Albertstraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.