Standbeeld Lippens en De Bruyne

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Zeedijk
Locatie Zeedijk zonder nummer, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Standbeeld Lippens en De Bruyne

Deze bescherming is geldig sinds 20-03-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Standbeeld Lippens en De Bruyne

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Standbeeld Lippens en De Bruyne, gelegen tussen de Bakkerstraat en de Kerkstraat, rechttegenover het Casino. Beschermd als monument bij K.B. van 20.03.1980.

Standbeeld ter nagedachtenis van de Blankenbergse sergeant Henri De Bruyne en zijn overste luitenant Jozef Lippens uit Brussel. Beiden werden in 1892 gevangen genomen door Sefu, aanvoerder van de Arabieren in het huidige Congo. De Bruyne liet Lippens, die stervende was niet, in de steek. Ze werden vermoord op 12 december van dat jaar.

Opgericht in 1900 op initiatief van het "Komiteit standbeeld De Bruyne" naar ontwerp van Guillaume Charlier (1854, Elsene . 1925, Sint-Joost-ten-Node). Hij won de wedstrijd die in het najaar van 1897 uitgeschreven werd door het Komiteit. De gemeenteraad wees de "nieuwe lusthof" (zie huidig Leopoldpark) toe voor de inplanting van het monument, na verzet van het Komiteit krijgt het een plaats op een rotonde op de Zeedijk, tegenover de Kursaal.

Het ontwerp van Charlier, dat naast de beeltenissen van Lippens en De Bruyne ook een naakte Afrikaanse vrouw met kind voorzag, wordt bij de realisatie niet gevolgd. Tijdens de eerste wereldoorlog worden de bronzen beelden verwijderd op bevel van de Duitse bezetter. Het monument wordt in 1922 (cf. datum en handtekening op standbeeld) in ere hersteld, aan de voet van het monument komt de beeltenis van een Afrikaanse vrouw met kind, zich vastklampend aan een Belgische vlag. De plechtige inhuldiging gebeurde op 10 september 1922. In 1977 heeft het stadsbestuur plannen om het monument te verwijderen, dit wordt geweigerd.

Geheel uitgewerkt in steen en brons, gietijzeren hekwerk versierd met palmetten. Op het voetstuk, drie voorstellingen in halfreliëf: het laatste onderhoud met luitenant Lippens, Lippens wordt vermoord en de moord op sergeant De Bruyne. De zuil heeft een hoogte van 5 meter, de vrouw meet 1, 80 m., Lippens 2 meter en De Bruyne 2,10 meter.

Opschriften zuil, in het Nederlands en het Frans: "De Bruyne et Lippens morts en heros pour la civilisation, verheven heldendood voor de beschaving", "Aug. De Bruyne sergeant bij het 2e linie regiment samen vermoord met zijn overste Lippens voor wie hij zijn vrijheid had opgeofferd", "De Bruyne geeft aan de wereld een verheven voorbeeld van militaire solidariteit door de vrijheid te weigeren en zijn overste niet te verlaten", "Luitenant bij het treinregiment vermoord te Kassonga op 12 Xber 1892 door een gezant van de sultan Sefu".

  • Archief Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brugge, nummer W/00053.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Zeedijk

Zeedijk (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.