erfgoedobject

Hoeve en smidse

bouwkundig element
ID
45161
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45161

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve en smidse
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve en smidse
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Dikkele
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige hoeve en smidse van de familie Jooris, reeds aldus vermeld in de kadastrale legger van 1835, smidse stopgezet in de jaren 1960. Thans onbewoonde hoeve met losse bestanddelen rondom deels verhard binnenerf.

Ten zuidoosten, onderkelderd boerenhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, op voordakschild zwartgeglazuurd, nok parallel aan de straat), oorspronkelijk huis uit de eerste helft van de 19de eeuw en vermoedelijk heropgebouwd of een verdieping verhoogd circa 1881. Beraapte gevel op gecementeerde plint met schijnvoegen. Licht getoogde vensters met T-ramen en persiennes op de begane grond, gevat in rechthoekige, vlakke witgepleisterde omlijsting. Gelijkaardige centrale deur. Bouwlagen gescheiden door vlakke gepleisterde puilijst. Witgeschilderde achtergevel met haaks aanbouwsel van twee traveeën onder zadeldak (pannen). Aan weerszij van het huis, tegen de blinde gecementeerde of beraapte zijgevels, aanbouwseltjes onder lessenaarsdak, respectievelijk bietenkelder en kalverstal, laatst genoemde met aalpomp.

Interieur toegankelijk via recenter ingebracht portiek. Kleine overwelfde kelder. Behouden geschilderde paneeldeuren. Woonkamer van twee traveeën met vernieuwde tegelvloer en behouden geschilderde samengestelde balklaag met eenvoudige moerbalk. Tegen zijmuur grote schoorsteen met plattebuiskachel, grijsgeschilderde bakstenen achterwand en wangen, gepleisterde boezem voorzien van schouwbalk met bordenrek. Links ervan ingebouwde muurkast. In aanbouwsel links achteraan, slaapkamer met grijze tegelvloer en gewitte samengestelde balklaag met moerbalk, op zolder erboven voorheen ook duiventil.

Ten westen, bedrijfsgebouw in L-vorm met voormalige smidse, schuur en stallen, naar verluidt voorheen op smidse windwijzer gedateerd 1834, in zijn huidige vorm volgens kadasterarchief voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. Smidse met in zijpuntgevel overluifelde rechthoekige poort en travalje met houten balken voorzien van smeedijzeren ringen; poort voorzien van ingebrande namen en initialen. De gevel aan de straat is voorzien van een rij halfronde venstertjes en blindnissen. De mendeur in de erachter gelegen schuur vertoont nog sporen van een vroegere voetgangersdeur. Achtergevel met sporen van een wand in vakwerk. In de schuur met behouden ankerbalkgebint zijn twee aardappelkelders ondergebracht, één ervan is op de deurlatei gedateerd 1818. Links naast de schuur, onder het doorlopende dak, koeienstal en toilet. Aangebouwde lagere stal van twee traveeën voor schapen en varkens, met tussen de twee deuren een blindnis met voederopening naar de trog. Ernaast, vroegere mestvaalt.

Ten noordoosten, vrijstaand bakstenen dwarsschuurtje onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met ijzeren schuifpoort en rechts aanbouwsel met kippenhok onder lessenaarsdak, vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden op het erf achter het woonhuis, samengesteld bakhuis onder zadeldak (pannen) met bakstenen ovengewelf onder doorlopend zadeldak rustend op gemetselde onderbouw van oven; ervoor konijnenhok. Naast bakhuis, ijzeren hekje naar vroegere bloemen- en groentetuin met behouden buxusperk met ijzeren zonnewijzer.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Brouwerijstraat

 • Is deel van
  Dorpskom Dikkele

 • Omvat
  Leilinde bij smidse


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve en smidse [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45161 (Geraadpleegd op )