Wijlegemhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam d'euverhoeve
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Sint-Denijs-Boekel
Straat Wijlegem
Locatie Wijlegem 1, Zwalm (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwalm (adrescontroles: 05-05-2008 - 05-05-2008).
  • Inventarisatie Zwalm (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-05-2000).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Wijlegemhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1999.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wijlegemhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Margarethakapel: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1975.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen ook genaamd d' euverhoeve, gelegen tegenover de kapel van Wijlegem. Voormalige abdijhoeve van de Sint-Pietersabdij van Gent, vermoedelijk daterend uit begin 15de eeuw; in de 17de eeuw in kaart gebracht als hoeve met drie losstaande bestanddelen, vanaf de 18de eeuw gesloten hoeve. Huidige hoevegebouwen vermoedelijk uit de 18de eeuw en in de jaren 1990 sterk aangepast in traditionele stijl.

Voorheen gesloten hoeve, na sloop van de westvleugel uit het eerste kwart van de 18de eeuw, in U-vormige opstelling met bakstenen gebouwen onder zadeldaken rondom heraangelegd, deels gekasseid en deels beplant binnenerf.

Ten oosten, aan de straatzijde, bakstenen bedrijfsgebouw van tien traveeën met stallen en geaccentueerde erftoegang onder overstekend zadeldak (pannen), gestut door drie gemetste steunberen. Gereconstrueerde rondboogpoort in gepleisterde omlijsting met gebogen waterlijst en geflankeerd door mijterboogvormige bepleisterde beeldnisjes, daterend van de renovatiewerken. Witgeschilderde erfgevel met groen geschilderde deuren. Houten ankers.

Ten noorden, gerestaureerd woonhuis van acht traveeën onder zadeldak (riet en pannen) met drie dakkapellen, in kern uit de 18de eeuw, doch huidig voorkomen daterend van de historiserende restauratie. Nu roodgeschilderde bakstenen erfgevel naar het zuiden gericht. Nieuwe houten kruiskozijnen met roedeverdeling en diefijzers en luiken in witgepleisterde vlakke omlijsting; groen en wit geschilderd houtwerk. Deur met vierkant bovenlicht gevat in omlijsting van gesinterde en rode baksteen met neuten, oren en kroonlijstje. Keldergaten onder oostelijke travee. Westelijke zijgevel rood geschilderd met groen geschilderd houtwerk van deur en vensters. Wit geschilderde achtergevel op gepikte plint met gemarkeerde deuromlijsting en twee keldervensters onder opkamervenstertjes in de westelijke travee. In de oostelijke hoek tussen boerenhuis en stallen, heropgebouwd wit geschilderd aanbouwsel van anderhalve bouwlaag onder pannendak, geïncorporeerd bij het gerestaureerde boerenhuis.

Interieur. Twee afzonderlijke overwelfde kelders onder beide uithoeken van het oorspronkelijke huis, ten zuidoosten met troggewelven met houten balken. Sporen van vroegere vakwerkbouw in stijl en regelwerk. Bewaarde samengestelde balklaag met versierde moerbalken, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Twee rug-aan-rug geplaatste schouwen, in de keuken, de vroegere slaapkamer, nu bekleed met wandtegels. Rechts kamer, nu salon, heringericht in rococostijl met nieuwe rococoschouw en bepleisterd plafond versierd met behouden wapenschild van de Sint-Pietersabdij voorzien van mijter, staf en drie sleutels.

Ten zuiden, zijdelings op de straat en tegenover het huis, verbouwde stallen, op baksteen in straatpuntgevel gedateerd 1879.

Ten noordwesten, alleenstaand bakhuis met lemen oven, toegevoegd bij de renovatie van de hoeve.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijlegem

Wijlegem (Zwalm)

is gerelateerd aan Twee welkomstlindes bij de Wijlegemhoeve

Wijlegem 1 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.