Spaans tolhuisje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oudenburg
Deelgemeente Oudenburg
Straat Vaartdijk-Zuid
Locatie Vaartdijk-Zuid 10, Oudenburg (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oudenburg (adrescontroles: 22-02-2008 - 22-02-2008).
  • Inventarisatie Oudenburg (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Spaans tolhuisje

Deze bescherming is geldig sinds 11-02-1997.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Spaans tolhuisje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sluizencomplex Plassendale met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-02-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tolhuis van de eerste helft van de 17de eeuw, gelegen aan de zuidoever van het kanaal Brugge-Plassendale-Oostende. Vervulde vermoedelijk een functie binnen het fort of de "Sterckte van Plasschendaele" dat circa 1585 door het Spaanse gezag rond het sluizencomplex was opgetrokken ter bescherming van het hinterland en de scheepvaart tegen de opstandige Oostendenaren.

Laag, witgekalkt bakstenen volume van anderhalve bouwlaag (gelijkvloers en zolderverdieping) en drie traveeën onder zadeldak met gegolfde rode en gesmoorde pannen (nok parallel aan de straat en kanaal). Voorgevel met centrale deur onder stompe keperboog met blind en verlaagd boogveld, aan weerszijden van de deur een beluikt venster met bakstenen omlijsting; op de zolderverdieping laaddeur met luik wat excentrisch in de middentravee. Blinde zijgevels die aan de achterzijde schuin aflopen met de helling van het dak, westelijke zijgevel met vlechtingen en ingewerkte schoorsteen. Doorbrekingen met lichtjes gebroken lintelen.

Interieur met oude dakkap, geprofileerde moerbalken, kelder met tongewelf.

  • Archief Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Monumenten en Landschappen, nummer W/01101: Oudenburg, "Spaans Tolhuis", Vaartdijk Zuid 12, (motiveringsverslag 19 juni 1996 en Ministerieel Besluit 11 februari 1997).

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Struyf J. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oudenburg, Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL1, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Sluizencomplex Plassendale met omgeving

Oudenburgsesteenweg (Oostende), Plassendale, Vaartdijk-Noord, Vaartdijk-Zuid, Zwaanhoek (Oudenburg)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vaartdijk-Zuid (Oudenburg)

Vaartdijk-Zuid (Oudenburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.