Gemeentelijke jongensschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Merksplas
Deelgemeente Merksplas
Straat Leopoldstraat
Locatie Leopoldstraat 51, Merksplas (Antwerpen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Merksplas (actualisaties: 18-06-2007 - 18-06-2007).
  • Adrescontrole Merksplas (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Merksplas (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kleiryt. Voormalige gemeentelijke jongensschool, vermoedelijk opgericht door provinciaal architect J. Van Gastel (derde kwart 19de eeuw), respectievelijk in 1877 en 1906 aangepast en vergroot naar ontwerp van P.J. en J. Taeymans. Tot 1963 in gebruik als school, nadien brandweerkazerne en gemeentemagazijn; sedert de ingebruikname in 1994 van de nieuwe brandweerkazerne aan de Steenweg op Weelde alleen nog fungerend als gemeentemagazijn.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Scholen, Merksplas centrum, dossiers 5, 8.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leopoldstraat

Leopoldstraat (Merksplas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.