Tabaksfabriek Stanislas Pauwels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Wijngaardstraat
Locatie Wijngaardstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tabaksfabriek Sint-Pauwels

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tabaksfabriek hier gevestigd sedert 1875. Bak- en zandstenen lijstgevel van drie traveeën en vier bouwlagen, waarvoor bouwtoelating in 1875 naar ontwerp van architect Jean Jacques Winders.

Pui geritmeerd door rondbogen met middenkalven op korbeeltjes. Travee-indeling van de bovengevel geaccentueerd door doorlopende lisenen onder keperbogen, aan weerszij van een verhoogde middentravee met puntgeveltje, laatstgenoemde geflankeerd door een decoratieve bakstenen fries met muizentand- motieven. Kruiskozijnen met deelzuiltje.

Gevelbeeld: gehavend "Melkboerinneke" voor het middenvenster van de bel-etage, geplaatst in 1884.

Het interieur werd volledig veranderd en niets herinnert nog aan de tabaksverwerking of aan de fabrieksconstructie. De kelders bestaan uit bakstenen tongewelven of troggewelven tussen I-balken.

  • Stadsarchief Antwerpen bouwdossiers 1875#793 en 1884#621.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijngaardstraat

Wijngaardstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.