erfgoedobject

Winkelhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 4701   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4701

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl op de hoek van Wijngaardstraat en Hoofdkerkstraat, gebouwd in opdracht van de weduwe Louis Van den Bossche-Schadde, naar een ontwerp door haar vader, de architect Joseph Schadde uit 1894. Deze overleed in december van datzelfde jaar, mogelijk nog voor de bouw voltooid was. Het vroegere pand op dit perceel was in het bezit van de apotheker Jean Schadde, die in 1875 een winkelpui liet aanbrengen.

Het winkelhuis Van den Bossche-Schadde behoort tot de allerlaatste ontwerpen van Joseph Schadde. Als provinciaal architect voor het arrondissement Mechelen van 1852 tot 1869 voerde deze tal van restauraties en uitbreidingswerken uit aan kerken, pastorieën, gemeentehuizen, scholen en weldadigheidsgebouwen, naast nieuwbouwprojecten als de neobyzantijnse Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traankerk in Kalfort (gesloopt). Schadde combineerde zijn provinciaal ambt met een leeropdracht Antwerpse academie (1855-1894) en met een drukke privé-praktijk. Deze leverde opdrachten op in het hele land, waaronder tientallen kastelen in neogotische, neotraditionele en neo-Vlaamserenaissance-stijl. De architect ontwierp in de jaren 1860 in Antwerpen zijn meesterwerk de Handelsbeurs en de Leyszaal in het stadhuis, en in de jaren 1880 het station van Brugge (gesloopt). Met het postuum gerealiseerde Tolhuis sloot Joseph Schadde zijn rijke loopbaan af.

Afgeschuind hoekhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (nok loodrecht op de Wijngaardstraat, leien). De lijstgevel heeft een polychroom parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, geaccentueerd door zwarte en gele baksteen voor speklagen, ontlastingsbogen, mozaïekpanelen met ruitmotief op de borstweringen, en het metopen-trigliefenpatroon van de fries. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt van de geprofileerde plint, waterlijsten en cordonvormende lekdrempels. Nadrukkelijk horizontaal geleed legt de compositie de klemtoon op de hoektravee, die wordt gemarkeerd door een balkon met voluutconsoles en een gietijzeren borstwering. Deze vormt de middenas van een risaliet vormende gevelpartij. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van steekboogvensters. Een houten winkelpui met middenportaal in neo-Vlaamserenaissance-stijl strekt zich uit over de eerste drie traveeën. Deze bestaat uit ingdiepte pilasters met wortelmotieven en diamantkoppen, en een bewerkt entablement; de vroegere privé-inkom uiterst links is aangepast. Een klassiek hoofdgestel met een gelede architraaf en een mozaïekfries uit metselwerk, en een gekorniste houten kroonlijst, vormt de gevelbeëindiging. Oorspronkelijk flankeerden drie oeils-de-boeuf de dakkapel met klauwstukken en gebogen fronton van de hoektravee¨(verdwenen).

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1894#1241 en 1875#74.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4701 (Geraadpleegd op 17-02-2020)