Stadsbrouwerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 33-35, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Stadsbrouwerij

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadsbrouwerij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Stadhuis Herentals: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Westzijde Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige stadsbrouwerij en grootste brouwerij van Herentals, oudste vermelding als "den Wildeman" van 1465, sedert 1613 zogenaamd "groote brouwerije" en vanaf 1688 zogenaamd "het Schali(e)ken"; houten gevel vervangen door huidige in 1780-1781 (zie gevelsteen 1781 en stadsrekeningen 1775-1784) naar ontwerp van Jan Roelants. Rijkswachtkazerne van 1796 tot 1939; verbouwingswerken naar ontwerp van P.J. Taeymans in 1889-1890; van 1890 tot 1968 vredegerecht van het kanton Herentals, aanpassingswerken in 1936; nadien politiebureau en onderdak voor diverse stedelijke diensten.

Classicistisch dubbelhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat) met aandaken en dakkapellen. Bakstenen lijstgevel met geprofileerde kroonlijst, middenrisaliet onder driehoekig fronton op gegroefde consoles, oculus; verankerde zijtrapgevels. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempel en latei, gecementeerde rechtstanden. Centrale rechthoekige deur met bovenlicht in arduinen omlijsting bekroond met gevelsteen waarop stadswapen en jaartal "1781"; schouderboogpoorten in arduinen omlijsting, rechter poort tevens toegang tot nummer 37.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/388: GORIS J.M., Historische nota over de stadsbrouwerij te Herentals, onuitgegeven handschrift, 1987.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.