erfgoedobject

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 4724   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4724

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Thirion, naar een ontwerp door de architect Louis Hendrikx uit 1901.

De woning Thirion behoort tot de vroege realisaties van Louis Hendrikx, wiens loopbaan midden jaren 1890 van start ging. Hendrikx was vanaf 1908 als beheerder verbonden aan de Naamlooze Maatschappij "Antwerpsche Bouwnijverheid", een bouwbedrijf dat tot aan de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen, Berchem en Borgerhout een groot aantal burger- en meergezinswoningen tot stand bracht, voor eigen rekening of in opdracht van derden. Zijn ontwerpen worden over het algemeen gekenmerkt door een conventioneel eclecticisme, materiaalpolychromie, en later decorelementen ontleend aan de art nouveau. De architect was vermoedelijk actief tot kort vóór of na de Tweede Wereldoorlog.

Rijwoning met enkelhuisopstand van drie/twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met een geblokte begane grond rust op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Nadrukkelijk horizontaal geleed door waterlijsten en cordonvormende lekdrempels, beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen. De bel-etage onderscheidt zich door aediculavensters met een balustrade, chutes op de postamenten en pilasters, een entablement met rozetpaneel en een gebogen fronton op voluut- en acanthusconsoles; de penanten dragen cartouches. Op de met schijnvoegen belijnde tweede verdieping hebben de vensters een onderdorpel en een geriemde omlijsting, oorspronkelijk met stucsleutel. Van het klassieke hoofdgestel, oorspronkelijk met een gelede architraaf en een stucfries, rest slechts de houten kroonlijst met klossen en tandlijst.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1901#1363.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4724 (Geraadpleegd op 12-08-2020)