erfgoedobject

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 4732   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4732

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Joanna Soetewey-Van Gierle, naar een ontwerp door de architect Jan Frans Sel-Caluwaerts uit 1893. Het pand is geïntegreerd in een nieuwbouw-wooncomplex op de hoek van Zakstraat en Burchtgracht.

Jan Frans Sel-Caluwaerts beëindigde zijn architectuurstudies in 1881 en werkte toen al in dienst van het provinciebestuur van Antwerpen, aanvankelijk onder leiding van Leonard Blomme en vanaf 1899 Louis Gife. In 1920 zou hij zelf worden benoemd, tot provinciaal architect voor het arrondissement Antwerpen, een functie die hij vervulde tot 1928. Vanaf midden jaren 1886 tot de Eerste Wereldoorlog combineerde Sel-Caluwaerts zijn ambt met een bloeiende privé-praktijk, die talrijke burgerhuizen opleverde. In 1892 won hij samen met Frans Truyman de architectuurwedstrijd voor het Hoger Handelsgesticht in de Schildersstraat, zijn meest gekende realisatie. Het winkelhuis Soetewey-Van Gierle dateert uit deze vroege fase van zijn loopbaan. Sel-Caluwaerts' architectuur evolueerde van een monumentaal, plastisch eclecticisme, met discrete invloeden van de art nouveau na 1900, naar een rijk geornamenteerde, klassieke beaux-artsstijl omstreeks 1910.

Rijwoning van twee traveeën en drie bouwlagen, oorspronkelijk onder een plat dak. Vandaag gecementeerd, was de lijstgevel oorspronkelijk bepleisterd en beschilderd, vanaf een houten winkelpui met zijportaal en hardstenen plint. De bovenbouw vormt een oplopende, rechthoekige erkerpartij, uitkragend op zware hoekconsoles met guttae. Deze werd volgens de bouwplannen geritmeerd door geblokte pilasters met diamantkoppen, geopend door rechthoekige en rondboogvensters met booglijst en casementen op de borstweringen, en beëindigd door een houten kroonlijst met tandlijst op hoekconsoles.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1893#982.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4732 (Geraadpleegd op 30-10-2020)