Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Arenbergstraat
Locatie Arenbergstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen architectuur 20ste eeuw (thematische inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2019).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1904 opgetrokken in opdracht van de heer H. Colignon. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Gesloopt voor een nieuwbouwcomplex.

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien). Lijstgevel, verhoogd met een schoudergevel, met Een parement uit witte natuursteen en blauwe hardsteen. Begane grond met later verbrede koetspoort, met geprofileerde plint en brede puilijst. Hoge rechthoekige vensters met waterlijsten en op de tweede bouwlaag doorlopende lekdrempels. Houten kroonlijst op modillons, onderbroken door de verhoogde schoudergevel met bolvormige bekroning en overhoeks geplaatst topstuk. In de top een rechthoekig venster onder een blind boogveld.

Volgens de bouwplannen biedt de begane grond ruimte aan kantoren en de traphal, over de volledige diepte geflankeerd door een koetspoort. De woning beslaat de bovenverdiepingen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1904#418.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Arenbergstraat

Arenbergstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.