erfgoedobject

Vrije Vakschool

bouwkundig element
ID
48134
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48134

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vrije Vakschool
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Vrij Technisch Instituut, in 1925 opgetrokken naar een ontwerp van architect Fr. Van Severen (Dendermonde) en in de daarop volgende decennia meerdere malen uitgebreid. De "Vrije Dagschool" was al in 1922 gesticht maar werd in 1925 van de Kerstraat verplaatst naar de Emiel Van Winckellaan. Opgericht op de gronden van het voormalige Heilige Maagdcollege, dat in 1834 werd opgericht en in de Eerste Wereldoorlog, bij de inval van de Duitse troepen werd verwoest.

Aanvankelijke schoolgebouwen van 1925 samengesteld uit twee vleugels in L-vorm aan de straathoek, door diverse latere uitbreidingen, voornamelijk in de jaren 1940, 1950 en 1960, uitgegroeid tot een gesloten complex van twee bouwlagen met platte bedaking rond een centrale rechthoekige speelplaats.

Huidig complex nog steeds gedomineerd door het aanvankelijke schoolgebouw waarvan de brede voorgevel aan Emiel Van Winckellaan een opvallende symmetrische opstand en strak gestructureerde ordonnantie vertoont. Lijstgevel van zeventien traveeën en twee bouwlagen uit bruine bakstenen met verwerking van beton en hardsteen, op zware sokkel met panelen van witsteen en brede afzaat onder de benedenvensters. Een weinig lagere middenpartij van negen traveeën met centrale hoger opgaande hoofdtoegang geflankeerd door hoger opgetrokken zijrisalieten van elk vier traveeën. Gevel sterk geritmeerd door overhoekse muurdammen oplopend boven de daklijst in een vierkant topstuk met vlakke afdekking en waarvan sommige met balusters op de hoeken. Horizontale accentuering van de vensterregisters door de tot banden doorgetrokken lateien boven de hoge, ruime rechthoekige vensters met grotendeels bewaard houtwerk met kleine roedeverdeling. Bovenvensters met verluchtingsgaten op de borstweringen, in de zijrisalieten onder gebogen lijst. Centrale inkompoort volgens plan onder gevelopschrift "VRIJE VAKSCHOOL" in steen; bovenvenster van poorttravee met afgeronde bovenhoeken voorzien van reliëfdecoratie met bladwerk. Bekroning van poorttravee met wapenschild geflankeerd door opschrift in reliëf: "LABOR PROBUS/ OMNIA VINCIT" onder een gebogen kroonlijst.

Zijgevel van zeven traveeën aan Guldenhooftstraat, lijstgevel met aansluitende ordonnantie, materiaalgebruik en vormgeving. Roodbakstenen achtergevel met decoratief metselwerk en slanke gekoppelde overhoekse muurdammen die de traveeën verticaal benadrukken. Aanpalend volume van twee bouwlagen (oorspronkelijk één bouwlaag voor werkklassen onder sheddak, zie bouwplan). Het tegenovergelegen volume dateert naar verluidt uit 1966. Langs de achterzijde verbonden door een recent gebouwd volume.

Rechts van de voorgevel een later toegevoegde smalle aanbouw met bruinbakstenen voorgevel van drie bouwlagen, met het voorkomen van een woning (midden 20ste eeuw).

  • Stadsarchief Dendermonde, Bouwplannen, 1925/74 (volume 6/74).
  • BRUYNINCX L., Dendermonde: geschiedenis – gebouwen – folklore, Dendermonde, 1965, p. 295.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrije Vakschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48134 (Geraadpleegd op 14-06-2021)