Hoekhuis met taverne Den Ooievaar

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Dendermonde
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 7, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis met taverne Den Ooievaar

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 07-06-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis met taverne zogenaamd "Den Ooievaar". Beschermd als stadsgezicht bij MB van 07.06.1996.

Samen met nummer 6 een restant van vier huizen in late empirestijl (nummers 3, 4-5 afgebroken en vervangen door nieuwbouw). Palend aan een straat die circa 1820-1830 naast het stadhuis werd getrokken na afbraak van de eeuwenoude grote afspanning "Den Ooievaar" (voor 1375 "De Ram") waaraan het huidige nummer 7 zijn naam ontleend. Archeologisch onderzoek van het straatje tussen het stadhuis en het huidige huizenblok, in functie van de heraanleg van de Grote Markt in 2003-2004, legde een deel van de kelder en achterbouw van de oorspronkelijke herberg "Den Ooievaar" bloot.

Het huizenblok nummers 3-7, werd in de eerste helft van de 19de eeuw op stadsgrond gebouwd op de plaats van de oude watergang naar de Dender en het vroegere "Huis Roosbroek" (sinds 1550 ook "De Pelikaan" genaamd), genoemd naar de 14de-eeuwse eigenaar Daniël van Roesbrouc. Hoekhuis van drie + één hoek- + drie traveeën en drie bouwlagen onder een half schilddak in kunstleien met houten kroonlijst. Ontpleisterde bakstenen gevel met gecementeerde band of band in kunststof ter hoogte van de daklijst. Plint in witte zandsteen. Verdiepte rondbogige muuropeningen op de begane grond, tussen pijlers met natuurstenen kapiteel. Rechthoekige, naar boven toe verkleinende muuropeningen op de bovenverdiepingen. Vernieuwd schrijnwerk. De afgeschuinde hoektravee bevat een rondbogige toegang tussen natuurstenen negblokken. Bovengelegen deurvenster met gestrekte waterlijst en balkon met een smeedijzeren afsluiting met geometrische motieven. Doorgetrokken onderdorpels op de tweede bouwlaag, steunend op natuurstenen voluutconsoles. Zijdeur in de linkertravee, mogelijk een verbouwde vensteropening.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BUYSE P., MEGANCK L., VANDEWEGHE E. & VERVOORT R., De Grote Markt van Dendermonde van boven tot onder bekeken, Gent, 2007, p. 48-52.
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 16-19.
  • STROOBANTS A. & VAN GYSEGEM M., Dendermonde op de gevoelige plaat. De Dendermondse beroepsfotografen, Dendermonde, 2001, p. 27.
  • STROOBANTS A., Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten, Dendermonde, 1995, p. 85.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.