Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Grote Markt

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 07-06-1996 tot heden
ID: 8479   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8479

Besluiten

Woningen, gerechtsgebouw en omgeving Grote Markt
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-1996  ID: 3034

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat het geheel gevormd door de Grote Markt met aangrenzende panden en gevels (Grote Markt 15-31) en met inbegrip van het Stadhuis en Vleeshuis.


Waarden

Het geheel gevormd door de Grote Markt met aangrenzende panden en gevels en met inbegrip van de reeds sedert 1943 beschermde gebouwen (Stadhuis en Vleeshuis) is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van wederopbouw na de vernietigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog van een oude stadskern, waarbij een veeleer romantisch beeld van een historische ontwikkelde bebouwing werd gesuggereerd met traditionele types van bak- en zandsteenbouw met neotraditionele trapgevels en neobarokke klokgevels; eveneens door de historische waarde wegens het feit dat van nagenoeg alle panden, zowel oorspronkelijke als nieuw, soms tot in de 14e eeuw teruggaande benamingen zijn gekend, alsook omwille van de visuele samenhang van alle samenstellende elementen van het geheel die elk opzicht niet kunnen worden gewijzigd zonder aan het totaalbeeld schade te berokkenen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Grote Markt

Grote Markt (Dendermonde)
De Grote Markt is centraal gelegen midden de historische stadskern van Dendermonde. De markt lag voor de burcht, de verblijfplaats van de heren van Dendermonde. Vermoedelijk kwam het marktplein in dezelfde periode als het slot tot stand, wat het ontstaan van deze locatie minstens in de 11de eeuw plaatst.

Is de omvattende bescherming van

Afspanning en herberg Het Gulden Hoofd

Grote Markt 20, Guldenhoofdstraat 1 (Dendermonde)
Voormalige afspanning en herberg "Het Gulden Hoofd" met doorgang naar de Guldenhoofdstraat, thans aan de Grote Markt ingericht als café "Barleys" en aan de Guldenhoofdstraat als "Paddy’s Irish Pub".


Apotheek

Grote Markt 28 (Dendermonde)
Begin 19de-eeuws burgerhuis volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van de 14de-eeuwse herberg "De Hert" (1375). Circa 1828 ingericht als apotheek Bruylant – Van Aerde door apothekerszoon Franciscus Henricus Bruylant.


Burgerhuis De Schouder

Grote Markt 18 (Dendermonde)
Voormalig woonhuis "De Schouder", voor het eerst vermeld in 1375, in de 17de eeuw verbouwd tot Leenhof van het Land van Dendermonde en tot gevangenis. Vermoedelijk op het einde van de 18de eeuw geveltop verwijderd en woning verbouwd tot een huis met een bepleisterde lijstgevel.


Burgerhuis Den Duyts

Grote Markt 16, 17 (Dendermonde)
Gebouwd op de plaats van de vroegere kapel van Sint-Niklaas (ambacht van de winkeliers), de kapel van Sint-Joris (kruisbooggilde) en van een openbare doorgang naar de Ridderstraat. De Sint-Niklaaskapel wordt voor het eerst vermeld in 1328, de Sint-Joriskapel in 1407.


Burgerhuis deurwaarder Fr. D'Hondt

Grote Markt 23 (Dendermonde)
19de-eeuwse herenwoning, gekend als de woning van deurwaarder Fr. D’Hondt (circa 1900), gelegen op de plaats van de vroegere woning "De Slotel" (1375), "De Kleine Sleutel" (1590) en het "Het Lieve Vrouwken" (1677).


Burgerhuis in neobarok

Grote Markt 27 (Dendermonde)
Volgens de literatuur opgetrokken op de plaats van 14de-eeuwse herberg "De Sterre" (1375). Circa 1850 vervangen door een burgerwoning als onderdeel van een ensemble van drie enkelhuizen (nu nummer 25-26-27); van drie bouwlagen en twee en drie traveeën onder doorlopende zadeldaken.


Burgerhuis met winkel

Grote Markt 24 (Dendermonde)
Monumentale woning met neobarokgevel van 1923 gebouwd op het perceel van de vroegere woning "De Zwane" (1308). Het gebouw werd ontworpen door stadsarchitect Ferdinand de Ruddere (Dendermonde) in opdracht van Alberic Van Stappen, van 1920 tot 1934 burgemeester te Dendermonde.


Burgerhuis Navicula

Grote Markt 22 (Dendermonde)
Voormalige woning "Navicula" of "Het Schepelken" en later "De Herder". De geschiedenis van de site klimt op tot 14de eeuw.


Burgerhuis ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 33 (Dendermonde)
Huis ten westen palend aan het Vleeshuis, en deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in 1921-22 in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van Dendermonds stadsarchitect Alexis Sterck van 1920.


Burgerhuis ontworpen door Maurice de Waepenaert

Grote Markt 29, 29A (Dendermonde)
Rijhuis in wederopbouwstijl, gevat tussen twee ‘historische’ gebouwen die in kern respectievelijk dateren uit de 19de en 17de eeuw. Het gebouw bevindt zich op een oudere site, waar zich achtereenvolgens het huis "De Anker" (1455), "De Drij Koningen" (1585) en sedert de 16de eeuw "De Zickele" bevonden.


Burgerhuis ontworpen door Paul Saintenoy

Grote Markt 25 (Dendermonde)
Voormalige woning Van Damme. Deze woning maakte vroeger deel uit van een ensemble van drie (nu nr. 25-26-27) daterend van circa 1850. Elk gebouw telde twee of drie traveeën en drie bouwlagen onder doorlopende zadeldaken.


Café Den Ouden Tinnen Pot

Grote Markt 35, Kerkstraat 7 (Dendermonde)
Onderdeel van het huizenblok nummer 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad rond 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.


Café ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 34, Kerkstraat 9 (Dendermonde)
Huis deel uitmakend van het huizenblok nummers 33-38 na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad heropgebouwd in neo-Brabantse barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.


Café ontworpen door Alexis Sterck

Grote Markt 37, Kerkstraat 3 (Dendermonde)
Voorlaatste huis van huizenblok nummers 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad begin 1920 heropgebouwd werd in neo-Brabantse-barokstijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.


Gerechtsgebouw

Justitieplein 2 (Dendermonde)
Het gerechtshof, gelegen in het centrum van de stad, naast het stadhuis op de Grote Markt en met de achterzijde uitziend op de Dender, doet nu enkel dienst als Rechtbank van Eerste Aanleg. Het huidige gerechtsgebouw werd gebouwd tussen 1923 en 1927.


Herberg De Pelikaan

Grote Markt 30 (Dendermonde)
Vroegere woning "De Pelikaan", thans gekend als café "Den Helleput". Deze woning, waarvan de vermeldingen teruggaan tot de 16de eeuw, behoort tot de uitzonderlijke gebouwen met een behouden laat 17de-eeuwse kern.


Herberg Den Tinnen Pot

Grote Markt 36, Kerkstraat 5 (Dendermonde)
Handelspand dat eveneens deel uitmaakt van het huizenblok nummers 33-38 dat na de totale oorlogsvernieling van 1914 door de stad circa 1921-1922 heropgebouwd werd in een neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920.


Herenhuis textielfabrikant Clément Ramlot

Grote Markt 19 (Dendermonde)
Voormalige herenwoning van textielfabrikant Clément Ramlot, op de plaats van de vroegere woning "De Kop" en "De Gulden Kop". Bouwgeschiedenis van deze site klimt minstens tot de 14de eeuw op. Volgens A. de Vlaminck maakte het domein in 1375 nog deel uit van de aanpalende afspanning en herberg "Het Gulden Hoofd".


Herenhuis weduwe Geerinckx

Grote Markt 9, 10 (Dendermonde)
De opvallende herenwoning met dubbelhuisopstand was voor de Eerste Wereldoorlog gekend als herenhuis Weduwe Geerinckx, tijdens de Eerste Wereldoorlog als "Soldatenheim", nadien werd het tijdelijk gebruikt als postkantoor, later als restaurant.


Hoekhuis met café Het Schaak

Grote Markt 15 (Dendermonde)
Hoekhuis vroeger met café "Het Schaak", thans restaurant "Den Abazjoer" opgetrokken op de plaats van de voormalige woningen "De Bel" (1529) in de Ridderstraat, "De Roos" (1323) op de hoek en verbouwd in 1748 en "De Engel".


Hoekhuis met café Sint-Joris

Grote Markt 38, Kerkstraat 1 (Dendermonde)
Hoekhuis dat het huizenblok nummers 33-38, dat na de totale vernieling in 1914 door de stad heropgebouwd werd in neostijl naar het ontwerp van stadsarchitect Alexis Sterck (Dendermonde) van 1920, ten oosten afsluit.


Hoekhuis met taverne Den Ooievaar

Grote Markt 7 (Dendermonde)
Samen met nummer 6 een restant van vier huizen in late-empirestijl (nummers 3, 4-5 afgebroken en vervangen door nieuwbouw). Palend aan een straat die circa 1820-1830 naast het stadhuis werd getrokken na afbraak van de eeuwenoude grote afspanning "Den Ooievaar" (voor 1375 "De Ram") waaraan de huidige nummer 7 zijn naam ontleend.


Hoekhuis met winkel

Grote Markt 31 (Dendermonde)
Winkelpand opgetrokken op de plaats van 14de-eeuwse "Steen Van der Eecken" (1371). In 1840 bewoond door de eerste Dendermondse fotograaf P.-J. Byl (1810-1871) en woning door hem in 1848-1850 verbouwd.


Lakenhal en stadhuis van Dendermonde

Grote Markt 1 (Dendermonde)
Stadhuis met belfort en voormalige lakenhal. In 1999 door Unesco ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed samen met de 30 best bewaarde belforten in België. Gelegen aan de oever van de Dender en de oostzijde van de Grote Markt. De oudste vermelding van de Lakenhal, op de plaats van het huidige Vleeshuis, dateert van 1293-1294.


Lijnwaadwinkel van Peero - De Caluwé

Grote Markt 8 (Dendermonde)
In de 19de eeuw was hier de lijnwaadwinkel van Peero - De Caluwé en vervolgens een herberg in ondergebracht. Volgens een oude foto uit circa 1860-1865 betrof het een smalle woning van twee traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een zadeldak met een bepleisterde lijstgevel en centrale voordeur.


Neotraditioneel burgerhuis

Grote Markt 26 (Dendermonde)
Burgerhuis, thans taverne "Charles Quint". De woning maakte vroeger deel uit van een ensemble van drie (nu nummer 25-26-27) daterend van circa 1850.


Stadswoning

Grote Markt 6 (Dendermonde)
Samen met nummer 7 een restant van vier huizen in late empirestijl (nummers 3, 4-5 afgebroken en vervangen door nieuwbouw). Palend aan een straat die circa 1820-1830 naast het stadhuis werd getrokken na afbraak van de eeuwenoude afspanning "Den Ooievaar" (voor 1375 "De Ram").


Vleeshuis

Grote Markt 32 (Dendermonde)
Thans Vleeshuismuseum. Eén van de oudste historische gebouwen, oorspronkelijk vlees- en lakenhal, schepenhuis, vierschaar, gevangenis, later lokaal van de Sint-Jorisgilde en van de rederijkerskamer de Leeuwerkenaars.