Samenstel van renaissance en laatclassicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Everdijstraat
Locatie Everdijstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Ensemble van twee stadswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Samenstel van twee stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Samenstel van twee huizen, waarvan het linker pand voor het eerst wordt vermeld in 1544 onder de naam Sint-Joris. De beeldhouwer en architect Cornelis Floris de Vriendt (1514-1575), bouwmeester van het Stadhuis en het Hanzehuis, kocht het pand in 1549 aan als eigen woning en werkplaats. Het rechter pand, een samenstel van twee tot de zestiende eeuw opklimmende woningen, werd in 1804 in opdracht van de heer Laudaens verbouwd tot een burgerhuis met laatclassicistische lijstgevel. Verenigd tot één geheel, huisvestten de gebouwen van 1851 tot 1877 het kinderziekenhuis “Louisa-Mariagasthuis”. Vervolgens werd het complex in opdracht van Constance Teichmann verbouwd tot katholieke middelbare meisjesschool. Uit deze periode dateren de parallelle, vroegere klassenvleugels die tegen de voorhuizen aanleunen. Met een kort intermezzo als ouderlingentehuis “Anna Bijnsgesticht” van 1921 tot 1924, behield het complex zijn onderwijsfunctie tot 2004. In 2014 werden de gebouwen gerenoveerd tot winkels en appartementen.

Het linker pand, de eigenlijke woning van Cornelis Floris De Vriendt, met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat drie bouwlagen onder een schilddak (nok loodrecht op de straat). Lijstgevel in renaissancestijl te dateren in de eerste helft van de 16de eeuw, met een bewerkte pui en vensteromlijstingen uit blauwe hardsteen, en verder bepleisterd baksteenmetselwerk. De begane grond is geordonneerd door met diamantkoppen versierde pilasters, en wordt bekroond door een hoofdgestel op kraagstenen met guttae. Kruiskozijnen op de eerste en tweede bouwlaag. De toegevoegde derde verdieping, die zich onderscheidt door vierkante vensters in omlopende platte bandenomlijsting en een geprofileerde kroonlijst, dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. Een gekroond, natuurstenen Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind op de rechterarm en kleine lichtarm, in neogotische stijl, geplaatst in de periode 1921-1924, versiert de tweede bouwlaag.

Het rechter pand, in laatclassicistische stijl aangepast in 1804, met een gevelbreedte van vier traveeën, omvat en drie bouwlagen onder een complexe dakstructuur (lessenaarsdak met nok parallel aan de straat, diepgerichte schild- en zadeldaken). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel wordt horizontaal geleed door de natuurstenen plint, de hardstenen puilijst en de geprofileerde houten kroonlijst. De opstand beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit naar boven toe verkleinende registers van rechthoekige vensters op lekdrempels. Rechthoekige hardstenen deuromlijsting op neuten, verrijkt met imposten en een gestrekte waterlijst op lange gegroefde consoles in de tweede travee.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 838#87; Audio Visueel Archief, foto FOTO-OF#5514.
  • DAELMAN E. & JANSSENS D. (red.) 2015: Open Monumentendag 13 september 2015, Antwerpen, 189.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Everdijstraat

Everdijstraat (Antwerpen)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Samenstel van renaissance en laatclassicistisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4900 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.