erfgoedobject

Pakhuis met kantoor in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 4912   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4912

Juridische gevolgen

Beschrijving

Pakhuis met kantoor in eclectische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1897. Opdrachtgever was Ferdinand Coosemans, handelaar in kruidenierswaren. Het complex dat later naar verluidt een koffiebranderij huisvestte, werd in 2016-2017 gerenoveerd tot woningen met handels- of kantoorruimte op de begane grond. Daarbij kreeg het hoofdvolume een extra terugwijkende dakverdieping.

Het pakhuis behoort tot het rijpe werk van Ferdinand Hompus, die vanaf 1875 tot begin jaren 1910 als zelfstandig architect actief was. In navolging van zijn vader Joseph Antoine Hompus, ontplooide hij een productieve loopbaan in dienst van de burgerij. Vroeg in zijn carrière ontstonden naast neoclassicistische rijwoningen van een conventioneel type, enkele vroege uitingen van neo-Vlaamserenaissance-architectuur zoals de winkelhuizen slagerij Raes-Daems uit 1879 in de Steenhouwersvest en “In ’t zicht der Schelde” uit 1881 in de Scheldestraat. De gevelarchitectuur van het pakhuis is verwant met de voorname burger- of herenhuizen in een herkenbare, klassiek geïnspireerde eclectische stijl, die Hompus tijdens de latere jaren 1880 en 1890 ontwierp. Daartoe behoren het hotel Passenbronder uit 1886 in de Jacob Jordaensstraat, en het hotel Steppe uit 1888 in de Lamorinièrestraat. Ook andere bedrijfspanden als Brouwerij De Leeuw in de Coebergerstraat, maken deel uit van zijn oeuvre.

Het complex bestaat uit een ondiepe voor- en achterbouw, oorspronkelijk elk drie bouwlagen hoog onder een gedrukt zadeldak, gescheiden door een ondiepe binnenplaats. Met een gevelbreedte van vier traveeën, onderscheidt de lijstgevel zich door een parement uit witte natuursteen, met gebruik van blauwe hardsteen voor de pui, waterlijsten, sluitstenen, imposten en lekdrempels. Geleed door de puilijst en het klassieke hoofdgestel, volgt de compositie een drieledig schema. Dit laatste is opgebouwd uit de geblokte, sokkelvormende pui, de door kolossale rechthoekige lisenen geritmeerde bovenbouw, en de blinde attiek met postamenten. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, met registers van steekboogopeningen op de begane grond, rondboogopeningen met imposten, waterlijst en voluutsleutel op de eerste verdieping, en door pilasters geflankeerde rechthoekige vensters op de tweede verdieping. De uiterste traveeën worden symmetrisch gemarkeerd door portalen in de pui en laadluiken op de eerste verdieping. Houten kroonlijst op klossen en tandlijst. Het oorspronkelijke vensterschrijnwerk met kleine roeden is bij de recente renovatie verwijderd.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1897#646.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pakhuis met kantoor in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4912 (Geraadpleegd op 04-06-2020)