erfgoedobject

Sint-Jozefscollege

bouwkundig element
ID
51320
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51320

Juridische gevolgen

Beschrijving

Sint-Jozefscollege, zie typerende belettering van portaal. Scholencomplex gelegen tussen de Meiboom-, Meense- en Schoolstraat; aan de Burgemeester Vanden Bogaerdelaan afgezet door bakstenen muur met blinde rondboognissen op afzaten daterend uit 1932.

De school wordt gesticht in 1867 door Eerwaarde Heer J. de Pélichy, maar beheerd door de broeders van liefde tot in 1879 (schoolstrijd); daarna wordt er les gegeven door leken onder leiding van een priester. Eerste schoollokalen opgetrokken aan de Meensestraat, op de gronden van een voormalige hoeve. School achtereenvolgens uitgebreid in 1872, 1880, 1900, 1912 en 1923. In 1925 aanpassen van de klaslokalen van 1872 (verdwenen in 1958). 1931: bouw van klassenvleugel, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem). 1932: bouw van een nieuwe kloosterkapel, naar ontwerp van Louis Verstraete; de reeds bestaande kapel wordt verbouwd tot studiezaal. In 1936 brandt de school bijna volledig af. Herstellingswerken en nieuwbouw beginnen onmiddellijk, naar ontwerp van Carlos Beyaert (Izegem), zie arduinen gedenksteen met feniks. 1945: optrekken van twee klassenlokalen, naar ontwerp van E. Allewaert (Izegem), gelegen op de hoek Meensestraat/ Schoolstraat. Verder uitbreidingen ten noorden, in de jaren 1964-1967 en 1976-1978, zie witte torengebouwen die klaslokalen herbergen .

Art-decoschoolgebouw van 1936 naar ontwerp van Carlos Beyaert, gebouwd op de funderingen van de oudere gebouwen en met integratie van de gevrijwaarde elementen onder meer de kapel, evenwel met hoofdingang aan de nieuw aangelegde Burgemeester Vanden Bogaerdelaan. L-vormig grondplan met lage inkompartij die toegang geeft tot de vestibule, met in het verlengde de feestzaal; vervolgens binnenhof waarop eetkamer, keuken en refter uitkomen. Rechts, lange gang met wachtkamer, bureau van de principaal, en de meer private ruimten, zijnde ontvang-, rook-, eetkamer en vestiaire. Dwarse vleugel met onder meer koffie- en studiezaal. Ten zuidoosten kapel. Links van de refter, trapzaal leidend naar de behouden studiezalen en klassenlokalen van einde 19de - begin 20ste eeuw. Tevens klassenlokalen op tweede bouwlaag en slaapzalen op derde bouwlaag.

Volledig onderkelderde gele baksteenbouw van één tot drie bouwlagen op plinten van donkere baksteen, gekenmerkt door verspringende volumes; platte daken. Achtergevels van rode baksteen (refter) aansluitend bij de oudere elementen, met name kapel en studiezalen. Strakke gevelgeleding met rechthoekige muuropeningen; doorbroken door gebogen partijen en rondboogvensters, zie verzorgde inkompartij met bewaard houtwerk.

Zeer ruimtelijk en licht opgevat interieur, kenmerkend voor het schoolgebouwtype: centraal verlicht trappenhuis met granitovloer, opengewerkte balustrade; studiezalen met behouden gietijzeren zuilen doch nieuw plafond.

Neoromaans geïnspireerde kapel, zie rondbogen, gelegen aan de Meensestraat, van 1932, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem). Getypeerd door in de hoogte verspringende bakstenen volumes: aan de straat gelegen koor met rechts toegangsportaal tot kapel en school, en rechts lager aansluitende sacristie; erachter hoger opgetrokken schip onder zadeldak met rechts, licht vooruitspringend torentje.

Drie traveeën breed koor met lijstgevel, doorbroken door centrale tuitgevel, met arduin beklede top. Rondboogvensters op arduinen afzaten gevat in spaarnis; onder meer afgelijnd door rondboogfries. Licht vooruitspringende poorttravee met schoudergevel verlevendigd door het gebruik van simili-natuursteen. Geprofileerd rondboogportaal waarboven rondboognis met beeld van Heilige Jozef. De zijgevels van het schip worden geritmeerd door verdiepte steekboogvensters gevat in geprofileerde rondboognissen; horizontaliserende, geprofileerde waterlijst.

Het interieur werd volledig vernieuwd in 1959. Heden witbepleisterd interieur, houten lambrisering. Koor en zijkoren aangeduid door rondboogarcade.

  • Stedelijk Archief Izegem, Bouwvergunningen 41/1931, 44/1932, 46/1932, 63/1936, 77/1945.
  • Le collège épiscopal Saint-Joseph a Iseghem. Architecte Carlos Beyaert, in Batîr, 57, 1937, p. 1317-1319.
  • LERMYTE J.M., Sint-Jozefscollege Izegem. Honderd jaar middelbaar (1894-1994), Izegem, 1994.
  • VANDROMME A. (onder leiding van), 125 jaar lagere afdeling Sint Jozefscollege, Van "Broederschool" tot "Sint-Jozefscollege", Izegem, 1992.
  • VERBEKE P., Architectuur in Izegem tijdens het interbellum, een overzicht van de belangrijkste stijlstromingen en de realisaties van de voornaamste architecten, 3 delen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1997-1998, p. 93-95, 102-103.

Bron: DE GUNSCH A., METDEPENNINGHEN C. & VANNESTE P. met medewerking van TANSENS A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: De Gunsch, Ann; Metdepenninghen, Catheline; Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Jozefscollege [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/51320 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.