Rossekothoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Gistel
Deelgemeente Gistel
Straat Abdijstraat
Locatie Abdijstraat 75, Gistel (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Rossekothoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Rossekothoeve: rosmolen, looppad en bakhuis
gelegen te Abdijstraat 75 (Gistel)

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1977.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Abdij Ten Putte met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 30-11-1977.

Beschrijving

Zogenaamde "Rossekothoeve" zie gietijzeren opschrift. Hoeve met losse lage bestanddelen rondom een rechthoekig erf. Overwegend witgekalkte baksteenbouw boven gepekte plint. Boerenhuis ten zuiden van het erf, waarachter rosmolen en bakhuis.

Achtzijdige rosmolen uit de 19de eeuw, gele baksteenbouw. Sinds 1932 buiten werking. Buitenwerkse diameter of breedte van 7 meter. Tegen het bovengedeelte van de koningspil, die op 210 cm van de grond werd afgezaagd, werd een nieuwe bekapping (golfplaten) geplaatst. Bewaard bakstenen looppad.

Bakhuis van het tweeledige type onder steil zadeldak (Vlaamse pannen) met aandak, mogelijk kern uit de tweede helft van de 18de eeuw of begin 19de eeuw. Links aansluitende stalling.

  • ARCHIEF ROHM WEST-VLAANDEREN, Monumenten en Landschappen, Brugge, W/00290.
  • DEVLIEGHER L., Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek, Brugge, 1977, p. 45-48.

Bron: Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Gistel, Deelgemeenten Moere, Snaaskerke en Zevekote, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL3, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Abdij ten Putte en ruime omgeving

Abdijstraat, Claventweg, Kloosterbrugstraat, Leffingestraat, Naaikapelleweg, Nieuwpoortse Steenweg (Gistel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.