Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Larum
Locatie Larum 27, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Erfgoed WOI Provincie Antwerpen (thematische inventarisatie: September 2013 - Maart 2018).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

HISTORIEK

Eerste Onze-Lieve-Vrouwekapel opgericht in 1472 en gelegen ter plaatse van de huidige pastorietuin. Kapel in 1855 verheven tot parochiekerk en vervangen door een kerk naar ontwerp van Johan Van Gastel in 1858-1860 (zie vernieuwde gevelsteen), zijbeuken naar ontwerp van 1895 door Pieter Jozef Taeymans aangebouwd in 1897. Herstellingen vanaf 1969, onder meer naar ontwerp van M. Vangenechten. Gerestaureerd in 1985-1987. Voormalig, deels omhaagd en omringend kerkhof heden ingericht als parking met groenvoorziening; ter hoogte van het koor Heilig Hartbeeld van 1931 door J. Coomans.

BESCHRIJVING

Georiënteerde neogotische, driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde westtoren van vier geledingen, schip van vier traveeën, vlak afgesloten transept van één travee en koor van één rechte travee met driezijdige sluiting.

Baksteenbouw onder leien zadeldak, toren met ingesnoerde naaldspits en latere zijbeuken opgevat als zijkapellen onder afzonderlijke schilddakjes. Versneden steunberen en aflijnende, omlopende baksteenfries, transept met puntgevel op schouderstukken en muurvlechtingen. Toren met spitsboogfriezen en tudorboogpoort. Voorts spitsboogvensters, twee- of meerlichten in koor, transept en annexen.

INTERIEUR

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op pijlers waartussen halfzuilen met geornamenteerde kapitelen onder de kruisribgewelven. Fragmentarisch bewaarde polychromie in het schip, koor met voorstelling van de apostelen, muurschilderingen uit het derde kwart van de 19de eeuw.

Neogotisch mobilair uit de tweede helft van de 19de eeuw. Kruisweg van 1921 door A. De Beule (Gent).

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/0736.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Geel, schetsen 1860/27.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 11, Geel-Larum, dossier 4.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Mol, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 17.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Aanvullende informatie

Links van het portaal bevindt zich een gedenksteen met opschrift "hulde aan onze helden/ Zij streden voor God en Vaderland/ 1914-1918" en de namen van de gesneuvelden.

Van Severen, Elke (01-02-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Larum

Larum (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.