erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

bouwkundig element
ID
52431
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52431

Juridische gevolgen

Beschrijving

HISTORIEK

Eerste Onze-Lieve-Vrouwekapel opgericht in 1472 en gelegen ter plaatse van de huidige pastorietuin. Kapel in 1855 verheven tot parochiekerk en vervangen door een kerk naar ontwerp van Johan Van Gastel in 1858-1860 (zie vernieuwde gevelsteen), zijbeuken naar ontwerp van 1895 door Pieter Jozef Taeymans aangebouwd in 1897. Herstellingen vanaf 1969, onder meer naar ontwerp van M. Vangenechten. Gerestaureerd in 1985-1987. Voormalig, deels omhaagd en omringend kerkhof heden ingericht als parking met groenvoorziening; ter hoogte van het koor Heilig Hartbeeld van 1931 door J. Coomans.

BESCHRIJVING

Georiënteerde neogotische, driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde westtoren van vier geledingen, schip van vier traveeën, vlak afgesloten transept van één travee en koor van één rechte travee met driezijdige sluiting.

Baksteenbouw onder leien zadeldak, toren met ingesnoerde naaldspits en latere zijbeuken opgevat als zijkapellen onder afzonderlijke schilddakjes. Versneden steunberen en aflijnende, omlopende baksteenfries, transept met puntgevel op schouderstukken en muurvlechtingen. Toren met spitsboogfriezen en tudorboogpoort. Voorts spitsboogvensters, twee- of meerlichten in koor, transept en annexen.

INTERIEUR

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op pijlers waartussen halfzuilen met geornamenteerde kapitelen onder de kruisribgewelven. Fragmentarisch bewaarde polychromie in het schip, koor met voorstelling van de apostelen, muurschilderingen uit het derde kwart van de 19de eeuw.

Neogotisch mobilair uit de tweede helft van de 19de eeuw. Kruisweg van 1921 door A. De Beule (Gent).

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/0736.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Geel, schetsen 1860/27.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 11, Geel-Larum, dossier 4.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Mol, Brussel-Antwerpen, 1975, p. 17.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2002

Aanvullende informatie

Links van het portaal bevindt zich een gedenksteen met opschrift "hulde aan onze helden/ Zij streden voor God en Vaderland/ 1914-1918" en de namen van de gesneuvelden.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum: 01-02-2014

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52431 (Geraadpleegd op 13-04-2021)