Pastorie Sint-Hubertusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Geel
Deelgemeente Geel
Straat Vaartstraat
Locatie Vaartstraat 51, Geel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Geel (adrescontroles: 07-01-2007 - 17-01-2007).
  • Inventarisatie Geel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Hubertusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie gelegen in een omringende tuin met populieren aan de straat. Alleenstaand dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) met aandaken, naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1871.

Baksteenbouw met aan straatzijde beraapte lijstgevel gemarkeerd door centrale, risaliet-vormende deurtravee onder puntgeveltje, doorlopende kordons, kroonlijst op modillons en sierankers. Schouderboogvormige muuropeningen en radvenster. Zijgevel met klimmende, getande baksteenfries. Lager haaks bijgebouw links.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, plannen 2, Geel-Ten Aart.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ten Aard

Geel (Geel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.