Geografisch thema

Ten Aard

ID
14486
URI
https://id.erfgoed.net/themas/14486

Beschrijving

Noordelijk gelegen gehucht aan het kanaal Bocholt-Herentals en de rijksweg Diest-Geel-Turnhout. Oorspronkelijk heidevlakte met moerassen, vennen en duinen en een kleine woonkern van enkele hutten (zie benaming "Sevenhuyzen") met een 18de-eeuwse kapel aan de "Oude Aard" tegen de baan van Geel naar Kasterlee. Ontstaan van een nieuwe woonkern "Nieuwe Aard" vanaf midden 19de eeuw met het graven van het Maas-Scheldekanaal (1844), de aanleg van de weg Diest-Turnhout (circa 1840) en de oprichting van de Sint-Hubertuskerk. De nieuwe verbindingswegen en de wet tot verplichte ontginning van de heide (1847) stimuleerden de ontginning van de Geelse Aard. Grote investeerders waren koning Leopold I en baron Karel Coppens die hier grootscheepse ontginningsactiviteiten ondernamen. Midden 20ste eeuw werd op het vroegere Koninklijk Domein in het kader van de reconversie van de landbouw door de maatschappij voor de Kleine Landeigendom het Kempisch Domein met boerderijen voor melkveehouderij opgericht.

Kenmerkend voor Ten Aard zijn relicten van het natuurlijke laagveenmoerassengebied in de vallei van de Kleine Nete met name "de Zegge", "de Mosselgoren" en ten westen aansluitend "het Olens gebroekt" gesitueerd tussen het Kempisch kanaal en de Kleine Nete.

Centrum van Ten Aard heden gelegen aan het kanaal met de Bloemmolens van Geel (Kanaaldijk 14), scholen (Aardseweg 2-4 en 6) en de kerk (Vaartstraat 67); bebouwing voornamelijk uit het derde kwart van de 20ste eeuw, nieuwe verkaveling ten westen. Ten noorden van de Roerdompstraat ligt landbouwgebied met grote kavels, een rechtlijnig stratenpatroon en een afwisseling van weilanden, maïsvelden en grootschalige veeteeltbedrijven.

 • VAN GESTEL-DESTOMBES P., Het Oud-Koninklijk Domein te Geel, in Toerisme provincie Antwerpen, XIV, nummer 5, september-oktober 1968, p. 70-73.
 • VAN WESEMAEL-WUYTS K., Baron Karel Coppens (1796-1874) en de ontginning van de Geelse Aard, in Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, XXIV, 1988, p. 75-11.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Aardseweg

 • Omvat
  Bloemmolens van Geel N.V.

 • Omvat
  Burgerhuis bij landhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1931

 • Omvat
  Burgerhuis van 1931

 • Omvat
  Complex

 • Omvat
  Directeurswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Ganzenstraat

 • Omvat
  Gooreind

 • Omvat
  Grotekievit

 • Omvat
  Hoeve Drossaardshoeve

 • Omvat
  Hoeve Koningshoeve of Leopoldhoeve

 • Omvat
  Hoeve Zeggenhoeve

 • Omvat
  Hoevecomplex

 • Omvat
  Kapel van de Oude Aard

 • Omvat
  Kapel van het Kempisch Domein

 • Omvat
  Kasseiweg Heide

 • Omvat
  Landhuis

 • Omvat
  Molen van 't Veld

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Hubertus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Hubertusparochie

 • Omvat
  Sas VII

 • Omvat
  Sluiswachterswoning

 • Omvat
  Technisch centrum Koninklijk Paviljoen

 • Omvat
  Westelijke eindpaal van de Geodetische Basis van de Kempen

 • Omvat
  Woning Kerstens

 • Is deel van
  Geel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ten Aard [online] https://id.erfgoed.net/themas/14486 (Geraadpleegd op )