Geografisch thema

Ten Aard

ID: 14486   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14486

Beschrijving

Noordelijk gelegen gehucht aan het kanaal Bocholt-Herentals en de rijksweg Diest-Geel-Turnhout. Oorspronkelijk heidevlakte met moerassen, vennen en duinen en een kleine woonkern van enkele hutten (zie benaming "Sevenhuyzen") met een 18de-eeuwse kapel aan de "Oude Aard" tegen de baan van Geel naar Kasterlee. Ontstaan van een nieuwe woonkern "Nieuwe Aard" vanaf midden 19de eeuw met het graven van het Maas-Scheldekanaal (1844), de aanleg van de weg Diest-Turnhout (circa 1840) en de oprichting van de Sint-Hubertuskerk. De nieuwe verbindingswegen en de wet tot verplichte ontginning van de heide (1847) stimuleerden de ontginning van de Geelse Aard. Grote investeerders waren koning Leopold I en baron Karel Coppens die hier grootscheepse ontginningsactiviteiten ondernamen. Midden 20ste eeuw werd op het vroegere Koninklijk Domein in het kader van de reconversie van de landbouw door de maatschappij voor de Kleine Landeigendom het Kempisch Domein met boerderijen voor melkveehouderij opgericht.

Kenmerkend voor Ten Aard zijn relicten van het natuurlijke laagveenmoerassengebied in de vallei van de Kleine Nete met name "de Zegge", "de Mosselgoren" en ten westen aansluitend "het Olens gebroekt" gesitueerd tussen het Kempisch kanaal en de Kleine Nete.

Centrum van Ten Aard heden gelegen aan het kanaal met de Bloemmolens van Geel (Kanaaldijk 14), scholen (Aardseweg 2-4 en 6) en de kerk (Vaartstraat 67); bebouwing voornamelijk uit het derde kwart van de 20ste eeuw, nieuwe verkaveling ten westen. Ten noorden van de Roerdompstraat ligt landbouwgebied met grote kavels, een rechtlijnig stratenpatroon en een afwisseling van weilanden, maïsvelden en grootschalige veeteeltbedrijven.

 • VAN GESTEL-DESTOMBES P., Het Oud-Koninklijk Domein te Geel, in Toerisme provincie Antwerpen, XIV, nummer 5, september-oktober 1968, p. 70-73.
 • VAN WESEMAEL-WUYTS K., Baron Karel Coppens (1796-1874) en de ontginning van de Geelse Aard, in Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, XXIV, 1988, p. 75-11.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2002


Relaties

 • Is deel van
  Geel
  Geel (Geel)

 • Omvat
  Aardseweg
  Aardseweg (Geel)

 • Omvat
  Bloemmolens van Geel N.V.
  Kanaaldijk 14 (Geel)

 • Omvat
  Burgerhuis bij landhuis
  Oudetongelseweg 1 (Geel)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1931
  Kanaaldijk 5 (Geel)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1931
  Kanaaldijk 6 (Geel)

 • Omvat
  Complex
  Paviljoenstraat 15, 17 (Geel)

 • Omvat
  Complex van drie woonhuizen
  Stegen 1 (Geel)

 • Omvat
  Directeurswoning
  Vaartstraat 1 (Geel)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Paviljoenstraat 19 (Geel)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Wolkenstraat 6 (Geel)

 • Omvat
  Ganzenstraat
  Ganzenstraat (Geel)

 • Omvat
  Gooreind
  Gooreind, Oudetongelseweg, Paviljoenstraat (Geel)

 • Omvat
  Grotekievit
  Grotekievit (Geel)

 • Omvat
  Hoeve Drossaardshoeve
  Drossaardshoevedreef 4 (Geel)

 • Omvat
  Hoeve Koningshoeve of Leopoldhoeve
  Koningshoefsedijk 1 (Geel)

 • Omvat
  Hoeve Zeggenhoeve
  Zeggendijk 3 (Geel)

 • Omvat
  Kapel van de Oude Aard
  Oudekastelseweg zonder nummer (Geel)

 • Omvat
  Kapel van het Kempisch Domein
  Brijloopsedijk zonder nummer (Geel)

 • Omvat
  Kasseiweg Heide
  Aardseweg (Geel), Heide (Retie)

 • Omvat
  Landhuis
  Paviljoenstraat 14 (Geel)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Hubertus
  Vaartstraat 67 (Geel)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Hubertusparochie
  Vaartstraat 51 (Geel)

 • Omvat
  Sas VII
  Retieseweg zonder nummer (Geel)

 • Omvat
  Sluiswachterswoning
  Sasachtweg 9 (Geel)

 • Omvat
  Technisch centrum Koninklijk Paviljoen
  Paviljoenstraat 18 (Geel)

 • Omvat
  Westelijke eindpaal van de Geodetische Basis van de Kempen
  Kastelsedijk zonder nummer (Geel)

 • Omvat
  Windmolen Molen van 't Veld
  Zeggendijk zonder nummer (Geel)

 • Omvat
  Woning Kerstens
  Retieseweg 146 (Geel)