erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jozef Ambachtsman

bouwkundig element
ID
52815
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52815

Juridische gevolgen

Beschrijving

Moderne zaalkerk van 1967 (eerstesteenlegging) - 1968 (inwijding) naar ontwerp van Paul Meekels, gelegen nabij de driesprong Ginderbuiten/Brandstraat. Bij het ontwerp van de kerk moest rekening gehouden worden met de vorm van het bouwperceel dat vrij smal en diep is en gelegen te midden van lintbebouwing; vandaar dat de kerk zich ietwat achterin bevindt met aandachtspunt aan de straatzijde in de vorm van de vrijstaande ronde toren.

Vermits de kerk slechts aan één zijde goed zichtbaar is wordt trouwens alle aandacht gericht op de voorgevel. Eenvoudige baksteenbouw op rechthoekige plattegrond onder mank zadeldak met talrijke piramidale dakvensters, de enige verlichtingsbron. Vrijstaande ronde toren van beton.

Sober, modern interieur met hellend vloervlak en vrij complexe stalen dakstructuur met talrijke lichtkappen. Mobilair. Gepolychromeerd Madonnabeeld, afkomstig uit de oude kapel, circa 1700; moderne piëta, hardsteen, van de hand van Smits (Antwerpen). Orgel door ir. Pels (Herselt), eind jaren 1970.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monuemntenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/1079.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Jozef Ambachtsman [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52815 (Geraadpleegd op 16-06-2021)