erfgoedobject

Gemeentelijke jongensschool

bouwkundig element
ID
52921
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52921

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige gemeentelijke jongensschool, sedert 1977 samen met de vrije meisjesschool de gemengde vrije school.

Een eerste klaslokaal voor gemengd onderwijs werd vermoedelijk opgetrokken naar ontwerp van J. Van Gastel van 1860; de werken werden aanbesteed op 2 juli 1861. In 1867 door de gemeente uitgebreid met een schoolhuis of onderwijzerswoning eveneens naar ontwerp van J. Van Gastel van 1867, ingetekend op het kadaster in 1869. In 1901 werd naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1900 een tweede klas aangebouwd, van de eerste gescheiden door een brede gang, in hetzelfde jaar nog ingetekend op het kadaster; in 1920 omgevormd tot drie klassen, waarbij een deel van de gang werd ingepalmd.

Vermits het leerlingenaantal bleef groeien werd beslist een vrije meisjesschool (zie hoger) te bouwen onder het bestuur van een zusterorde. De bestaande school werd ingericht als jongensschool. In 1936 werden verbeteringswerken uitgevoerd en ten noorden van de speelplaats werd een nieuw klaslokaal gebouwd; de speelplaats werd tegelijkertijd grotendeels betegeld en aan oostzijde voorzien van een stenen muur met inrijpoort en toegangspoort voor de leerlingen. In 1952 werd het noordelijke gebouw uitgebreid met een vijfde klaslokaal.

In 1972 werd de onderwijzerswoning in gebruik genomen als pastorie, terwijl de pastorie zelf werd ingericht als museum. In 1979-1980 werden de klassen van het voorgebouw volledig gerestaureerd, onder meer voorzien van een degelijke isolatie en houten plafonds.

Heden witgeschilderd, recent opgeknapt complex bestaande uit de onderwijzerswoning links, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), van 1867; rechts aansluitend de klassenvleugel van zeven traveeën en één bouwlaag onder rechts afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), deels van 1861, deels van 1901.

Een arduinen gedenksteen in de rechter zijgevel verwijst naar het bouwjaar 1901 en architect P.J. Taeymans voor de uitbreiding met de drie rechter traveeën. Lijstgevels gemarkeerd door steekbogige vensters op arduinen lekdrempels, op de bovenverdieping van de onderwijzerswoning met doorgetrokken druiplijst en lekdrempel. De oorspronkelijke deuren in de derde travee van de onderwijzerswoning en in het centrale risaliet van de schoolvleugel werden ten dele gedicht en omgevormd tot venster, zie bouwnaden.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Mol, schetsen 1869/1 en 1901/4.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Scholen, plannen 24, Mol-Sluis, dossiers 5, 8.
  • S.N., Sluis. Historiek en panorama van een Mols gehucht, Mol, 1989, 249-293.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentelijke jongensschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52921 (Geraadpleegd op 13-04-2021)