erfgoedobject

Rijkswachtkazerne

bouwkundig element
ID
5306
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5306

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Rijkswachtkazerne
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Rijkswachtkazerne in neo-Vlaamserenaissance-stijl, volgens de datering in een gevelsteen opgetrokken in 1879. Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw viel de bouw van rijkswachtkazernes onder de bevoegdheid van het provinciebestuur. Provinciaal architect voor het arrondissement Antwerpen in deze periode was Eugène Gife, aan wie de rijkswachtkazerne van Antwerpen kan worden toegeschreven. De gebouwen werden in 2017 gerenoveerd tot wooncomplex met handelsruimten, aangevuld met nieuwbouw op de aangrenzende percelen.

Het oorspronkelijke hoofdgebouw bestaat uit twee loodrecht op elkaar staande vleugels van drie bouwlagen onder schilddaken, ingeplant aan de noord- en oostzijde van een binnenplaats, die mogelijk aan de zuidzijde werd afgesloten door een stallingenvleugel. Het symmetrisch opgebouwde gevelfront aan de Korte Vlierstraat telt dertien traveeën, de gevels van het hoofdgebouw aan de binnenplaats respectievelijk tien en veertien traveeën.

Monumentale lijstgevel met parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met overvloedig gebruik van witte natuursteen voor omlijstingen en speklagen, en blauwe hardsteen voor de plint, waterlijsten en lekdrempels. Nadrukkelijk horizontaal geleed door de omlopende puilijst met tandfries en kordonvormende lekdrempels, wordt de compositie verticaal geritmeerd door risalieten. Een hoger opgetrokken poortrisaliet met tuitgevel markeert de middenas, drie traveeën brede risalieten de hoeken; in de eveneens risalietvormende vijfde en negende traveeën tekenen de traphallen zich af. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters op de begane grond en getoogde vensters op de bovenverdiepingen, gevat in geblokte omlijstingen met sluitstenen of gebogen frontons. Centrale steekboogpoort gevat in geblokte rondboog op bewerkte hardstenen pilasters, met een entresolvenster in het boogveld; gevelsteen met opschrift “RIJKSWACHT 1879”. Een gekorniste houten kroonlijst op modillons en tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Eenvoudige bakstenen achtergevels met een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van steekboogopeningen.


Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rijkswachtkazerne [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5306 (Geraadpleegd op )