Herberg en brouwerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Vlissegem
Straat Warvinge
Locatie Warvinge 33-35, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg en brouwerij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Blasius met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-04-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herberg zogenaamd "IN DEN WITTEN DOORN", gedateerd "1803" met voormalige brouwerij zogenaamd "'T BROUWERSHOF". Gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht met de Sint-Blasiuskerk met kerkhofafsluiting en omgeving, beschermd bij M.B. van 23/04/1985.

Historiek.

Vroeger zogenaamd "den Doorneboom", de herberg met brouwerij wordt al vermeld circa 1619. Opgenomen in een register van de Disch uit 1628 samen met de brouwerij "de Witten Doorn" waarvan de naam verwijst naar een aldaar groeiende meidoornhaag. Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat een volume aan de straatkant in een vierkant en omhaagd perceel getekend. Op een figuratieve kaart van 1802 en de Atlas der Buurtwegen (1842) afgebeeld met L-vormig volume en ten noorden ervan een dwars en vrijstaand bijgebouw. In 1869 registreert het kadaster een uitbreiding van de brouwerij en een vergroting van het huis aan de achterzijde. Circa 1876 wordt het dwars volume vervangen door een nieuwe brouwerswoning (zie nummer 37). Circa 1888 wordt het woonhuis achteraan nogmaals vergroot en op de binnenplaats een gebouwtje toegevoegd. Vanaf 1938 wordt de herberg gebruikt als gemeentehuis met café zogenaamd "'t Gemeentehuis". Wanneer het gemeentehuis verhuist blijft het café bestaan als "Oud-Gemeentehuis". In 1938 wordt het brouwen van het lokale bier, toen door de familie Mermuys, stopgezet. Sedert 1987 uitgebaat als restaurant.

Beschrijving.

Langgestrekte samenstel van herberg (nummer 33) met opkamer en brouwerij (nummer 35) van anderhalve bouwlaag in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Tussen het herberggedeelte, gedateerd door muurankers met jaartal "1803", en het brouwerijgedeelte is er een duidelijke bouwnaad. Witbeschilderde gevels boven een gepekte plint. Drie traveeën brede opkamer boven een kelder met twee getoogde en getraliede vensters. Rechthoekige muuropeningen met roodbakstenen strekken, beluikte vensters. Bij nummer 35 zijn op de begane grond enkele vensters dichtgemetseld en is in de zevende travee een deur vervangen door een venster, op de verdieping zijn alle vensters blind. Bijna blinde zijgevel met deur en venster en eenvoudige achtergevel. Achterliggende, gekasseide binnenkoer toegankelijk via een oprit tussen brouwerij en brouwerswoning (nummer 37).

Interieur van de brouwerij met droogzolder met bakstenen en gekasseide vloer, keldervloer met plavuizen en moutkamer met betonnen vloer. Houten zoldering met moerbalken over de ganse brouwerij.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00271.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Vlissegem, 1869/5, 1876/5, 1888/32, 1889/2, 1899/4, 1941/17.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plattegronden Watering Blankenberge, nummer 1336: Kaart van een hofstede gelegen te Vlissegem, in de watering van Blankenberge, in het bezit van Jan Laurent van Steelant, gemaakt door I. Drubbele, 1802.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Vlissegem een 1000-jarige geschiedenis: van Scamel Weeke tot SunParks De Haan, Beernem, 2006, p. 132, 176, 178, 182, 187.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Omgeving van Parochiekerk Sint-Blasius

Dorpsplaats, Warvinge (De Haan)

is gerelateerd aan Brouwerswoning

Warvinge 37, De Haan (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.