Kasseiweg Kasteeldreef en Dorpsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Kasteeldreef, Dorpsstraat
Locatie Kasteeldreef zonder nummer, Dorpsstraat zonder nummer, Laarne (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laarne (adrescontroles: 01-05-2008 - 01-05-2008).
  • Inventarisatie Laarne (geografische inventarisatie: 01-09-2001 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasseiweg en dreef

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein van Laarne en dreven

Deze bescherming is geldig sinds 24-04-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte kasseiweg vanaf het kasteel van Laarne (Eekhoekstraat) tot achter de kerk van Laarne (Dorpsstraat). De brede gekasseide rijweg parallel aan de begraasde dreef visualiseert mee de belangrijke historische verbindingsas tussen het kasteel en de dorpskerk van Laarne. Het gekasseide wegdek omringt ook de parochiekerk Sint-Macharius (deels ter vervanging van het in 1878 afgeschafte kerkhof).

Grote rechtlijnige begraasde dreef als opvallende zichtas en verbindingsweg tussen het kasteel en de oostwaarts daarvan gelegen dorpskerk van Laarne, door de kasteelheer aangelegd in het midden van de 17de eeuw. Parallel lopend aan de oudere Achterdreef die een private weg vormde in het dorpscentrum tussen het kasteel en de warande. In 1656 waren er al aangeplante eiken in de Kasteeldreef. In de volgende decennia werden er nog een aanzienlijk aantal bomen bij aangeplant. Wellicht kaderde de aanleg van de brede eikendreef binnen de gewijzigde oriëntatie van de kasteelinkom omstreeks de jaren 1660 waarbij de voorgevel en toegangspoort naar het oosten werd verplaatst, gericht naar de dorpskern. Vanaf 1715 werden de eiken geleidelijk door beuken vervangen de smaak van die tijd volgende. Op het einde van de 18de eeuw was de dreef samengesteld uit vijf bomenrijen: twee dubbele rijen die de private weg van het kasteel naar de kerk flankeerden en een vijfde rij aan de zuidzijde van de weg. Omstreeks 1980 werd de dreef volledig gerooid op één beuk na bij het kasteel en werden ze vervangen door paardenkastanjes. In het kader van de heraanleg van de dorpskern (werken aangevat oktober 2009) zullen de bomen gerooid worden en wordt de dreef heraangeplant met eiken.

  • DE WILDE R.J. 2001: Bomen op het patrimonium van de baron van Laarne op het einde van de 18de eeuw, Castellum XVIII.3, 21.
  • DE WILDE R.J. 2005: De dreven in het dorpscentrum van Laarne, Castellum XXII.4, 5-27.

Bron: Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein van Laarne en omgeving

Laarne (Laarne)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Dorpsstraat

Dorpsstraat (Laarne)

is gerelateerd aan Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1-7, Laarne (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Opgaande eikendreef bij Kasteel van Laarne

Kasteeldreef zonder nummer (Laarne)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.