Opgaande eikendreef bij Kasteel van Laarne

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef zonder nummer (Laarne)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie houtige beplantingen 2016 (01-01-2016 - 31-12-2016).

Juridische gevolgen

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteel van Laarne

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als monument Kasteeldomein van Laarne en dreven

Deze bescherming is geldig sinds 24-04-1997.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie houtige beplantingen 2016 (21-06-2016)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
Aantal rijen 5 st
Lengte 540 m

Beschrijving

Bij de heroriëntatie van de inkom van het Kasteel van Laarne in de tweede helft van de 17de eeuw, werd de brede rechtlijnige Kasteeldreef in de as van de monumentale poort naar het dorpscentrum van Laarne aangelegd. Zo kwam een opvallende visuele verbinding, heden nog met kasseibestrating tot stand tussen het kasteel van de heren van Laarne en de parochiekerk.

De Kasteeldreef bestaat uit vijf bomenrijen van recent aangeplante zomereiken met in het midden een voetpad en aan beide zijden in de dreef kasseiwegen. Aan de zuidzijde een brede verbindingsweg naar het dorp toe en langs het noorden een smallere ontsluitingsweg voor de aangelanden. De geslaagde heraanplanting met zomereik vervangt de in de jaren tachtig gerooide eikendreef. In de tussentijd heeft een paardenkastanjedreef de periode overbrugd. Om veiligheidsredenen werden ze vervangen, een onoordeelkundige begeleidingssnoei had de conditie van de bomen nadelig beïnvloed.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Kasteeldomein van Laarne

Eekhoekstraat 1-7, Laarne (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Kasseiweg Kasteeldreef en Dorpsstraat

Kasteeldreef zonder nummer, Dorpsstraat zonder nummer, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.