erfgoedobject

Opgaande eikendreef bij Kasteel van Laarne

landschappelijk element
ID: 303065   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303065

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bij de heroriëntatie van de inkom van het Kasteel van Laarne in de tweede helft van de 17de eeuw, werd de brede rechtlijnige Kasteeldreef in de as van de monumentale poort naar het dorpscentrum van Laarne aangelegd. Zo kwam een opvallende visuele verbinding, heden nog met kasseibestrating tot stand tussen het kasteel van de heren van Laarne en de parochiekerk.

De Kasteeldreef bestaat uit vijf bomenrijen van recent aangeplante zomereiken met in het midden een voetpad en aan beide zijden in de dreef kasseiwegen. Aan de zuidzijde een brede verbindingsweg naar het dorp toe en langs het noorden een smallere ontsluitingsweg voor de aangelanden. De geslaagde heraanplanting met zomereik vervangt de in de jaren tachtig gerooide eikendreef. In de tussentijd heeft een paardenkastanjedreef de periode overbrugd. Om veiligheidsredenen werden ze vervangen, een onoordeelkundige begeleidingssnoei had de conditie van de bomen nadelig beïnvloed.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2016


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeldomein van Laarne
    Eekhoekstraat 1, 3, 5, 7 (Laarne)

  • Is gerelateerd aan
    Kasseiweg Kasteeldreef en Dorpsstraat
    Dorpsstraat zonder nummer, Kasteeldreef zonder nummer (Laarne)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Opgaande eikendreef bij Kasteel van Laarne [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/303065 (Geraadpleegd op 23-07-2019)