erfgoedobject

Gemeentehuis van Wenduine

bouwkundig element
ID
54736
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54736

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis in historiserende stijl gebouwd in 1935 naar een ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge). Dominant gelegen aan de zuidkant van het marktplein.

Historiek.

De oudste bestuurlijke documenten (rekeningen) van Wenduine dateren van 1627, in 1647 is er sprake van het behandelen van "prochieaffaires" in een herberg. In 1775 zetelen de gemeenteambtenaren in herberg "den Rooden Leeuw" langs "de wegh van Blankenberghe naer Oostende". In 1808 is de "Mairie" ondergebracht in "Het Gouden Hoofd", een hoeve met herberg op de hoek van de Floorhelling en de Zeedijk. Onder het Hollandse Bewind (1815-1830) verhuist het "Gemeentehuys" naar de Kerkstraat in de herberg "Het Vrije" in de nabijheid van de kerk. Na het rechttrekken van de Kerkstraat in 1902 vindt het gemeentehuis een tijdelijk onderkomen in "Hotel Java" op de hoek met de Kruisstraat. Dan gaat het in 1906 iets verderop naar het "Hotel du Commerce", waarbij het ganse gebouw dient als "Gemeentehuis - Maison Communale" (nu vervangen door residentiële nieuwbouw). Vanaf 1935 krijgen de gemeentediensten een eigen gebouw op de Markt. In de linkervleugel zat oorspronkelijk de post en rechts het gemeentehuis. In 1969 verhuist de post naar een nieuw gebouw op de hoek van de Sacristiestraat en de Harpoenlaan. Na de fusie van 1977 worden de gemeentediensten overgebracht naar De Haan, het gebouw wordt nu gebruikt als bibliotheek, door de politie en het OCMW.

Beschrijving.

Monumentale en beeldbepalende verankerde, gele baksteenbouw van twee bouwlagen en veertien traveeën onder schilddaken (leien), beslaat de hele zuidwand van het marktplein. Symmetrische opbouw met centrale, hoger opgaande vleugel met opengewerkte doorgang naar de Raadhuisstraat, geflankeerd door zijrisalieten en twee lagere zijvleugels. Gebruik van historiserende elementen gebaseerd op lokale voorbeelden zoals de Brugse traveenissen, trapgevels bij de zijrisalieten, pittoreske dakkapellen, doorlopende banden, cartouches in de boogvelden, houten kozijnramen met kleine roedeverdeling. Rechthoekige doorrit met opschrift "GEMEENTEHUIS". Toegang in de zijrisalieten met dubbele vleugeldeuren gevat in een neobarokke geblokte omlijsting. Erboven recente opschriften in een cartouche in simili met flankerende voluten "OPENBARE/ BIBLIOTHEEK" (links) en "O.C.M.W." (rechts) met oorspronkelijk een bas-reliëf met engelen die het schild van Wenduine dragen. Hoge, centrale, achthoekige klokkenruiter, sierlijk uitgewerkt met houten balustrade, dakkapelletjes en uivormige torenhelm. De hoeken van de daken worden geaccentueerd door smeedijzeren bekroningen. Gelijkaardige achtergevel met links een haaks aangebouwde achtervleugel horend bij de Raadhuisstraat (Raadhuisstraat nummer 1) waarin een hoog rondboogvormig drielichtvenster met glasraam. Rechts een aansluitend lager volume met trapgevel (Raadhuisstraat nummer 2).

  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen Wenduine, 1935.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Wenduine, van middeleeuws vissersdorp tot familiebadplaats, Beernem, 2008, p. 161-162, p. 166-167, p. 200.

Bron     : -
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2012


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Wenduine [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54736 (Geraadpleegd op 19-05-2021)