Gemeentelijke basisschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Wenduine
Straat Brugsesteenweg
Locatie Brugsesteenweg 2, De Haan (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Aanvulling De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-2011 - 31-12-2011).
  • Adrescontrole De Haan (adrescontroles: 16-05-2008 - 19-05-2008).
  • Inventarisatie De Haan (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke basisschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gemeentelijke basisschool op de hoek met de Ringlaan. Complex, fasegewijs tot stand gekomen. Een eerste gemeenteschool ontstaat in 1802 wanneer de Blankenbergenaar François Knudde zich vestigt in Wenduine. De lessen gaan door in zijn woning ten zuiden van de kerk. In 1864 wordt iets verderop een schooltje gebouwd. Dit wordt na de aanleg van de Ringlaan (1937) vervangen door een nieuw gebouw ontworpen door architect Alphonse De Pauw (Brugge). In 1996-1997 volgt een gedeeltelijke sloop en wordt op die plaats het huidige gebouw, ontworpen door architect Yvan Van Loo (Wenduine), opgetrokken. Modernistisch getinte vleugel "1937" (zie jaarsteen in de inkom) aan de kant van de Ringlaan, gele baksteenbouw boven een bruinbakstenen plint en onder schilddak (zwarte, mechanische pannen). Symmetrische opbouw met een centrale inkompartij onder puntgevel getypeerd door verticale streklagen. Dubbele deur onder betonnen luifel steunend op afgeronde bakstenen pijlers, erboven een drieledig bovenlicht met glas in lood, topgevel met tweelicht en kubistisch geïnspireerde console. Flankerende klassenvleugels met gangen ondergebracht in de lage voorbouw. Aaneengesloten vensterzones afgescheiden door bovendaks uitstekende pilasters. Voorliggende siertuin van de straat afgescheiden door lage, betonnen muurtjes. Moderne, monumentale vleugel aan de Brugsesteenweg van drie bouwlagen in grijsbruine baksteen onder plat dak. Gevels getypeerd door in- en uitspringende volumes, vierkante en tweezijdige erkers. De inkom wordt gemarkeerd door een ronde, torenachtige uitbouw in rode baksteen.

  • GEMEENTEARCHIEF DE HAAN, Bouwaanvragen Wenduine, 1938.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., Wenduine, van middeleeuws vissersdorp tot familiebadplaats, Beernem, 2008, p. 132-138, p. 230.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum tekst: 2012

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugsesteenweg

Brugsesteenweg (De Haan)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.