School

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Lombardsijde
Straat Oude Nieuwpoortstraat, Santhovenstraat
Locatie Oude Nieuwpoortstraat 10A-B, Santhovenstraat 1B, Middelkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Middelkerke (adrescontroles: 07-02-2008 - 08-02-2008).
  • Inventarisatie Middelkerke (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed School

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Oude Nieuwpoortstraat nr. 10. Voormalig "couvent et école de filles", heden vrije lagere en kleuterschool, z.g. "Sint-Jozefinstituut" met voorliggend, laag ommuurd grasperkje. In 1923-24 heropgebouwd in sobere neo-gothische stijl naar ontwerp van architecten C.Pil & H. Carbon (Oostende) uit 1921. Directiewoning en klassenvleugel van resp. vijf en twaalf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen) waarin dakvensters met tuitgeveltjes. Arduinen plint en bakstenen sokkel waarboven gevelparement in gele baksteen met rood aan strekken en aan doorlopende waterlijst. Geritmeerde gevel o.a. met geprononceerde risalieten met bekronende tuitgevels waarin Sint-Jozefnis; rechthoekige, korf- en tudorbogige vensteropeningen, onder meer opgevat als Brugse travee; korfboogvormige friezen op borstweringen. Korfboogvormige deuropeningen o.a. verdiept onder lessenaarsdakje waarin Marianis.

ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL, DVG., nr. 9429.

Bron: Huys M., Kerrinckx H. & Vanneste P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Middelkerke, Deelgemeenten Leffinge, Lombardsijde, Mannekesvere, Schore, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Westende en Wilskerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL10, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine; Kerrinckx, Hans & Vanneste, Pol

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Nieuwpoortstraat

Oude Nieuwpoortstraat (Middelkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.