erfgoedobject

Het Vercken en de Pellicaen

bouwkundig element
ID: 5698   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5698

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee traditionele diephuizen op de hoeken van de Paardenmarkt met de Roskamgang enerzijds en de Venusstraat anderzijds, te dateren in de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Het linker pand "het Vercken" werd voor het eerst vermeld in 1565, het rechter pand "de Pellicaen" in 1554. De weduwe M. Peetermans liet in 1849 de vensterordonnantie van het rechter pand aanpassen. Van het linker pand werden de pui en de bovenvensters zijde Paardenmarkt in 1862 aangepast in opdracht van de heer Peetermans.

Diephuizen van elk twee bij drie travee├źn en twee bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). Gedecapeerde trapgevels van acht treden met overhoekse topstuk, in bak- en zandsteenbouw voorzien van speklagen en sporen van wigvormige ontlasting, verankerd door muurankers met gekrulde spie. Bij het aanpassen van de vensterordonnantie in de 19de eeuw, is het parement sterk vernieuwd met name in het linker pand, waar nauwelijks nog zandsteen aanwezig is. De geveltop van het rechter pand is vrij intact bewaard, evenwel met sterk verweerde zandstenen onderdelen. Volledig verbouwde pui en aangepaste rechthoekige bovenvensters met hardstenen latei en lekdrempel. De geveltop van het linker pand wordt in de eerste geleding geopend door een rondboogvenster in zandstenen omlijsting met sluitsteen en imposten, en hogerop door een rechthoekig luik met kwartholle negblokken en vernieuwde latei. In de geveltop van het rechter pand bleef het volledige drielicht bewaard, samengesteld uit een zelfde rondboogvenster met sluitsteen en imposten, geflankeerd door twee zandstenen kloosterkozijnen met kwartholle negblokken en druiplijst; hogerop rechthoekig luik met kwartholle negblokken en latei op kraagstenen. Bepleisterde en beschilderde zijgevels, deels gedecapeerd aan de Venusstraat, met een 19de-eeuwse ordonnantie. Op de hoek met Venusstraat bewaard tweetalig straatnaambord uit blauwe hardsteen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1849#343 en 1862#73.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Het Vercken en de Pellicaen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5698 (Geraadpleegd op 06-06-2020)