erfgoedobject

Corn Products Company

bouwkundig element
ID
5777
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5777

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Corn Products Company
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Historiek en context

Bedrijfscomplex met kantoren, garage en pakhuis op een L-vormig perceel tussen de Prinsstraat en de Prinsesstraat, naar een ontwerp door de architect Alfred Portielje uit 1920. Opdrachtgever was de Corn Products Company, vertegenwoordigd door Albert Boks. Een eerste project uit februari 1920 betrof enkel de vleugel aan de Prinsstraat, met een veeleer eclectisch gevelfront uit bak-, natuur- en hardsteen. Het tweede project, uitgebreid tot de Prinsesstraat, met een gevelfront in neo-Lodewijk XVI-stijl, dateert van december 1920, en werd in 1921 uitgevoerd. Het complex huisvest vandaag de Pastorale Dienst “Zomaar een dak” en de “Universitas Cursusdienst” van de Universiteit Antwerpen.

Alfred Portielje, wiens carrière omstreeks 1905 van start was gegaan, bediende zich in het vroege interbellum zowel van de klassieke beaux-artsstijl als de pittoreske cottagestijl. Zijn belangrijkste realisatie uit begin jaren 1920 is het ”British Dominions House”, het monumentale kantoorgebouw van de verzekeringsmaatschappij Eagle Star op de hoek van de Meir en de Huidevettersstraat. Tussen 1926 en 1934 vormde hij een succesvolle associatie met architect Jan De Braey, die zich naast burgerhuizen en villa’s met name toelegde op het appartementsgebouw van hoge standing, destijds een nieuwe typologie, waarvan de Résidence "Sans Souci" aan de Belgiëlei tot de vroegste behoort.

Architectuur

Kantoorgebouw

Kantoorgebouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde (leien) aan de Prinsstraat. De gecementeerde lijstgevel in imitatie-natuursteen rust op een plint uit blauwe hardsteen met bewerkte schamppalen. Geleed door de puilijst, worden de bovenverdiepingen in kolossale orde geritmeerd door oplopende, vlakke vensteromlijstingen met oren, sluitsteen, festoen en chutes. Centrale inrijpoort geflankeerd door het kantoorportaal op de begane grond, beide rechthoekig, en regelmatige registers van eveneens rechthoekige bovenvensters. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging; twee houten dakkapellen, met driehoekig fronton. Het houten schrijnwerk van de inrijpoort met ijzerbeslag, de inkomdeur met siersmeedwerk en de guillotinevensters met kleine roeden in het bovenlicht is bewaard.

Pakhuis

Pakhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een hoge pseudo-mansarde met een dubbele rij rechthoekige dakkapellen aan de Prinsesstraat. Eenvoudige opstand in vandaag beschilderde baksteenbouw met lateien uit gewapend beton, op een pui en plint uit blauwe hardsteen met bewerkte schamppalen. Regelmatig ordonnantieschema geleed door de puilijst en de kroonlijst, met een inrijpoort in de linker travee en registers van rechthoekige venster, smal in de middenas, breed in de zijtraveeën.

Volgens de bouwplannen bestaat de vleugel aan de Prinsstraat uit een garage en de inkom- en traphal die de kantoren op de bovenverdiepingen ontsluiten. De vleugel aan de Prinsesstraat met een structuur uit gewapend beton, omvat behalve de doorrij naar de garage opslagruimte op de begane grond en de bovenverdiepingen, ontsloten door een trappenhuis en oorspronkelijk een centrale hijskoker.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1920#9223 en 1920#10851.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Corn Products Company [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5777 (Geraadpleegd op )